Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba poskytuje občanom a podnikateľským subjektom podať žiadosť o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla z členského alebo iného zmluvného štátu. Na základe tohto schválenia budú vykonané príslušné technické kontroly, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie o schválení jednotlivo dokončovaného vozidla a následne potrebné pre úspešné zaevidovanie vozidla na dopravnom inšpektoráte. Službu je možné autorizovať občianskym preukazom bez nutnosti kvalifikovaného elektronického podpisu. Informácie o službe

Prejsť na službu