Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti

Zvoľte poskytovateľa služby