Ústredný portál verejnej správy

Zmena priezviska pre maloleté dieťa ktorého otec nie je známy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi (rodičovi, splnomocnenej osobe) podať žiadosť o zmenu priezviska pre maloleté dieťa ktorého otec nie je známy na priezvisko určené pre ostatné deti matky a jej manžela, čo bude iniciovať zmenu zápisu do knihy narodení. Informácie o službe

Prejsť na službu