Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie duplikátu dekrétu "Pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka"

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Zdravotnícky pracovník si môže požiadať o vydanie duplikátu dekrétu "Pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka". Informácie o službe

Prejsť na službu