Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad SR

Popis služby

Služba Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR umožňuje zadávateľovi sledovať životný cyklus svojho podnetu, resp. sťažnosti.

Prejsť na službu