Ústredný portál verejnej správy

Podávanie námietky k Výkazu nedoplatkov a nesúhlasného stanoviska k Oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (OVM)

Popis služby

Služba podanie námietky k Výkazu nedoplatkov a nesúhlasného stanoviska k Oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania je určená k podaniu: • námietok voči výkazu nedoplatkov s uvedením dôvodu podania námietok (nedoplatok) • nesúhlasného stanoviska proti výsledku ročného zúčtovania poistného uvedenému v oznámení (preplatok). Informácie o službe

Prejsť na službu