Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) podať poberateľovi dôchodku žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na jeho účet v banke alebo na účet jeho manžela/manželky. K žiadosti je potrebné priložiť doklad preukazujúci skutočnosť, kto je majiteľom účtu, na ktorý poberateľ žiada poukazovať dôchodok. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom) alebo iný európsky doklad (https://www.slovensko.sk/sk/eidas/informacie-o-prihlaseni-cez-ei). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné podanie odoslať). Informácie o službe

Prejsť na službu