Ústredný portál verejnej správy

Podávanie námietky proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie/predĺženie dočasnej ochrany (Podľa zákona č. 421/2020 Z. z. )

Zvoľte poskytovateľa služby