Ústredný portál verejnej správy

Výsledky z testovania 5 a testovania 9 na základných školách

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje výsledky z Testovania 5 a Testovania 9, ktoré sú určené žiakom 5. a 9. ročníka ZŠ v SR.

Prejsť na službu