Ústredný portál verejnej správy

Zmena v registri exportérov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre podnikateľov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť pre zmenu registrácie exportéra na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Výstupom služby je zmena registrácie podnikateľa v registri exportérov. Žiadosť o zmenu v registri exportérov podáva registrovaný exportér. Pre úspešné vybavenie služby nie je potrebné prikladať iné doplňujúce doklady. Informácie o službe

Prejsť na službu