Ústredný portál verejnej správy

Ako začať

Ak začínate pracovať  s portálom slovensko.sk, tento návod je určený práve vám. Sú v ňom popísané základné kroky na to, aby ste mohli portál využívať na elektronickú komunikáciu s úradmi. Pri jednotlivých krokoch sú zverejnené odkazy na ďalšie užitočné informácie a články, ktoré vám pomôžu jednoduchšie sa zorientovať. Viac modelových situácií nájdete aj v sekcii Návody".

číslo 1

 Vybavte si eID kartu*

 • eID karta - čo je to?
  eID karta je slovenský občiansky preukaz s elektronickým čipom.
 • Na čo ju potrebujem?
  Prihlasujete sa ňou na portál slovensko.sk a do svojej elektronickej schránky. Slúži na autentifikáciu (preukazovanie identity).
 • Kde si ju vybavím?
  Na ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru.
 • Koľko zaplatím?
  4,50 eura.
  Prípady oslobodenia od poplatku nájdete v Prílohe zákona o správnych poplatkoch (položka 22a).
 • Otázky a odpovede

* Na účel autentifikácie je možné využiť aj doklad o pobyte s elektronickým čipom, alternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát alebo prostriedok elektronickej identifikácie z iného štátu EÚ (eIDAS node).

ikona vykricnik

Dôležité

 • Pri preberaní eID karty si zadajte BOK (bezpečnostný osobný kód potrebný na prihlasovanie).
 • Zároveň si nezabudnite požiadať o nahratie certifikátov na podpisovanie na čip eID karty, ktoré vám umožnia vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). O certifikáty môžete požiadať aj neskôr online, viac v Príručke.
 • Zabezpečte si čítačku čipových kariet - jednu dostanete zadarmo na oddelení dokladov. 
 • Aplikáciu Slovensko v mobile je možné používať k prihlasovaniu až po inštalácii a po prvotnej aktivácii a spárovaní s eID kartou.

 Nainštalujte si softvér

 • Aplikáciu eID klient - na prihlasovanie.
 • Ovládače - k čítačke kariet.
 • Aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis - na podpisovanie.
 • Softvér nájdete v sekcii Na stiahnutie v jednom inštalačnom súbore. 

Užitočné info

 • Používateľské príručky a inštalačné návody zverejnené v sekcii Na stiahnutie vám pomôžu k správnej inštalácii.
 • Ak máte problém, napíšte nám alebo volajte na +421 2 35 803 083.

 Vyberte si službu

 • Navigácia na titulnej stránke portálu
  Elektronickú službu si môžete vyhľadať prostredníctvom navigácie podľa životných situácií umiestnenej na titulnej stránke. Videonávod
 • Nájsť službu
  Elektronické služby pre občanov a podnikateľov nájdete aj v sekcii Nájsť službu.
 • Všeobecná agenda
  Každý úrad, ktorý má zriadenú schránku na slovensko.sk má automaticky pridelenú aj službu Všeobecnej agendy.

Užitočné info

 • Elektronické služby si v sekcii Nájsť službu zverejňujú samotné orgány verejnej moci. Takýmito službami sú napr. služby obchodného a živnostenského registra, katastra nehnuteľností, Úradu pre verejné obstarávanie, Centrálnej ohlasovne, evidencie vozidla alebo služby na vybavenie sociálnych dávok ministerstva práce.

 Prihláste sa do elektronickej schránky

 • Elektronická schránka - čo je to?
  Elektronické úložisko, v ktorom sa uchovávajú elektronické správy a notifikácie. Elektronická schránka vám umožní komunikovať s úradmi elektronicky.
 • Na čo ju potrebujem?
  Úrady prijímajú do schránky elektronické žiadosti od občanov. Schránka občana aktivovaná na doručovanie je určená na prijímanie elektronických rozhodnutí od úradov.
 • Ako si ju vybavím?
  Ak máte viac ako 18 rokov a ste občan SR, elektronickú schránku máte na portáli slovensko.sk vytvorenú automaticky. Ak nie ste občan SR, o zriadenie elektronickej schránky je potrebné požiadať.
 • Koľko zaplatím za jej zriadenie?
  0 eur. Ak nie ste občan SR, zaplatíte iba za úradné overenie podpisu na žiadosti (2,87 eur na notárskom úrade) a za doručenie žiadosti prostredníctvom pošty (0,65 eur za list 2. triedy).

Užitočné info