Ústredný portál verejnej správy

Prideľovanie bytu osobitného určenia alebo bytu v dome osobitného určenia

Zvoľte poskytovateľa služby