Ústredný portál verejnej správy

Zmena mena a zmena rodného priezviska - rodičia za dieťa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní rodičovi (aj zákonnému zástupcovi dieťaťa) podať žiadosť o zmenu mena, zmenu rodného priezviska, čo bude iniciovať zmenu zápisu do knihy narodení. Informácie o službe

Prejsť na službu