Ústredný portál verejnej správy

Registrovanie v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok

Finančné riaditeľstvo SR - CEP

Popis služby

Služba umožní používateľovi zaregistrovanie sa v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok. Predmetná služba je aj verejne dostupná. Registrovať pre elektronickú komunikáciu sa môžu právnické aj fyzické osoby. Informácie o službe

Prejsť na službu