Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Najvyšší kontrolný úrad SR

Popis služby

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Prejsť na službu