Ústredný portál verejnej správy

Oznamy a upozornenia pred cestovaním

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Oznamy a upozornenia pred cestovaním Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňujú na relatívnu bezpečnosť cestovania a na rýchle a závažné zmeny, ktoré ho môžu ovplyvniť. Oznamy a upozornenia pred cestovaním nemajú právne záväzný charakter. Vzájomný vzťah medzi cestujúcim občanom SR a iným subjektom sa riadi iba ustanoveniami zmluvy, ktorú medzi sebou uzavreli. Informácie o službe

Prejsť na službu