Ústredný portál verejnej správy

Zápis záznamu z kontroly školiaceho strediska v oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Podanie žiadosti o zmenu registrácie školiaceho strediska. Informácie o službe

Prejsť na službu