Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v cestnej doprave - duplikát

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia odbornej spôsobilosti v cestnej doprave. Informácie o službe

Prejsť na službu