Ústredný portál verejnej správy

Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC++ pre opatrenie 3B (100% CCP)

Zvoľte poskytovateľa služby