Ústredný portál verejnej správy

Ohlasovanie výskytu túlavých zvierat

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje používateľovi bez potreby autentifikácie občianskym preukazom s čipom (tzv. eID karta) nahlásiť Mestu Košice výskyt túlavých alebo uhynutých zvierat. Následne mesto s poverenými organizáciami zabezpečuje odchyt zvierat resp. zber kadáverov. Na nahlásenie výskytu túlavých a uhynutých zvierat je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu