Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje používateľovi vytvárať a podávať elektronické návrhy na vklad do katastra nehnuteľností realizované vo forme životných udalostí (Predávam/kupujem, Darovanie nehnuteľnosti, Založenie nehnuteľnosti a ďalšie). Na elektronické podanie návrhu na vklad je potrebné priložiť vkladovú listinu podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ktorá je súčasťou podania. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie podania kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu