Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o zaslaných údajoch pre štatistické zisťovanie

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Spravodajská jednotka pomocou služby „Informovanie o zaslaných údajoch pre štatistické zisťovanie“ získa informáciu o zaslaných údajoch v jednotlivých výkazoch/dotazníkoch príslušného štatistického zisťovania, ktorého spravodajskú povinnosť si splnila. Autentifikovaný užívateľ si vyberie štatistické zisťovanie, rok, za ktorý si chce pozrieť zaslané údaje. Systém zberu údajov sprístupní zástupcovi SJ zablokovaný elektronický formulár s vyplnenými údajmi zástupcom spravodajskej jednotky. Zástupca SJ si môže prostredníctvom systému Zber zobraziť a vytlačiť formulár. Informácie o službe

Prejsť na službu