Ústredný portál verejnej správy

Životné situácie

Bývanie

08. 12. 2016

Všetko o bývaní – čo všetko s ním súvisí a ako riešiť problémy spojené s bývaním. Momentálne sú v tejto sekcii zverejnené životné situácie k okruhom: Trvalý a prechodný pobyt, Prenájom nehnuteľností, Daň z nehnuteľností, Kataster nehnuteľností a Územné plánovanie.

Cestovanie

03. 03. 2017

V tejto sekcii nájdete informácie spojené s pobytom v zahraničí, dokladmi spojenými s vycestovaním do zahraničia, či možnosťami pomoci v kritických situáciách a ďalšími životnými situáciami spojenými s cestovaním.

Duševné vlastníctvo

03. 03. 2017

Duševné vlastníctvo je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivej duševnej činnosti. Kto sa môže domáhať právnej ochrany duševného vlastníctva, čo si môže nárokovať a čo hrozí osobe, ktorá neoprávnene zasahuje do práv podliehajúcich ochrane duševného vlastníctva?

Doprava

06. 03. 2017

Cestovanie pomocou vlastných dopravných prostriedkov je súčasťou každodenného života, a preto musia byť majitelia vozidiel oboznámení so všetkými životnými situáciami, ktoré sa k doprave viažu. Informácie o kúpe, predaji, evidencii či nehodách, nájdete práve v tejto sekcii.

Financie

18. 06. 2015

V tejto kategórii nájdete základné informácie o financiách, daňových otázkach, ale aj rady ako postupovať v prípade, ak sa dostanete do finančných problémov, či exekúcie. Momentálne sa v tejto sekcii dozviete ako sa vyhnúť exekúcii, alebo rady ako postupovať, keď je už exekučné konanie nevyhnutné. Medzi ďalšie aktualizované životné situácie patria Miestne dane a poplatky a Daň z príjmov právnických osôb.

Občan a štát

28. 11. 2016

Aký je vzájomný vzťah občana a štátu? Aké práva a povinnosti má občan voči štátu a opačne? Odpovede na otázky týkajúce sa volieb, demokracie, vybavovania dokladov a iné užitočné informácie z rôznych oblastí nájdete v tejto sekcii.

Podnikanie

06. 03. 2017

Pokiaľ podnikáte alebo sa len zaoberáte myšlienkou viesť vlastné podnikanie, je dôležité venovať veľkú pozornosť všetkým povinnostiam, ktoré s tým súvisia. Formy podnikania, prihlasovacie povinnosti či spôsob ako ukončiť podnik, nájdete v tomto článku.

Rodina a vzťahy

10. 01. 2017

Informácie v tejto časti portálu sú venované rodine, manželstvu, materstvu, ale nájdete tu aj rady ako postupovať v prípade, ak sa vy alebo vaši príbuzní dostanete do krízovej životnej situácie.

Vzdelanie a šport

02. 03. 2017

Ak vyzerá vzdelávanie na Slovensku od predškolskej výchovy po vysoké školstvo. Kto má aké kompetencie, kam sa obrátiť v prípade otázok?

Zamestnanie

02. 03. 2017

Podpísaním pracovnej zmluvy sa ani zďaleka nekončí proces hľadania informácií súvisiacich so zamestnaním. Nástup na materskú dovolenku, strata zamestnania či nová práca sú situácie v živote, na ktoré je nevyhnutné byť pripravený. V tomto článku nájdete základné informácie a kroky, týkajúce sa tých najčastejších prípadov.

Zdravie

08. 03. 2017

V sekcii zdravie nájdete základné informácie týkajúce sa prihlásenia sa k lekárovi, dokladov potrebných pri návšteve zdravotníckeho zariadenia, práv a povinností pacientov, poistenia, poskytovania zdravotnej starostlivosti či všeobecné informácie potrebné v prípade zdravotného postihnutia.