Ústredný portál verejnej správy

Životné situácie

Cestovanie a doprava

03. 02. 2017

Cestovanie pomocou vlastných dopravných prostriedkov je súčasťou každodenného života, a preto musia byť majitelia vozidiel oboznámení so všetkými životnými situáciami, ktoré sa k doprave viažu. Informácie o kúpe, predaji, evidencii, nehodách, cestovaní a podobne nájdete práve v tejto sekcii.

Bývanie

08. 12. 2016

Všetko o bývaní – čo všetko s ním súvisí a ako riešiť problémy spojené s bývaním. Momentálne sú v tejto sekcii zverejnené životné situácie k okruhom: Trvalý a prechodný pobyt, Prenájom nehnuteľností, Daň z nehnuteľností, Kataster nehnuteľností a Územné plánovanie.

Duševné vlastníctvo

27. 01. 2017

Duševné vlastníctvo je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivej duševnej činnosti. Kto sa môže domáhať právnej ochrany duševného vlastníctva, čo si môže nárokovať a čo hrozí osobe, ktorá neoprávnene zasahuje do práv podliehajúcich ochrane duševného vlastníctva?

Financie

18. 06. 2015

V tejto kategórii nájdete základné informácie o financiách, daňových otázkach, ale aj rady ako postupovať v prípade, ak sa dostanete do finančných problémov, či exekúcie. Momentálne sa v tejto sekcii dozviete ako sa vyhnúť exekúcii, alebo rady ako postupovať, keď je už exekučné konanie nevyhnutné. Medzi ďalšie aktualizované životné situácie patria Miestne dane a poplatky a Daň z príjmov právnických osôb.

Občan a štát

28. 11. 2016

Aký je vzájomný vzťah občana a štátu? Aké práva a povinnosti má občan voči štátu a opačne? Odpovede na otázky týkajúce sa volieb, demokracie, vybavovania dokladov a iné užitočné informácie z rôznych oblastí nájdete v tejto sekcii.

Podnikanie

10. 01. 2017

Pokiaľ podnikáte alebo sa len zaoberáte myšlienkou viesť vlastné podnikanie, je dôležité venovať veľkú pozornosť všetkým povinnostiam, ktoré s tým súvisia. Formy podnikania, prihlasovacie povinnosti či spôsob ako ukončiť podnik, nájdete v tomto článku.

Rodina a vzťahy

10. 01. 2017

Informácie v tejto časti portálu sú venované rodine, manželstvu, materstvu, ale nájdete tu aj rady ako postupovať v prípade, ak sa vy alebo vaši príbuzní dostanete do krízovej životnej situácie.

Vzdelanie, veda a výskum

10. 01. 2017

Ak vyzerá vzdelávanie na Slovensku od predškolskej výchovy po vysoké školstvo. Kto má aké kompetencie, kam sa obrátiť v prípade otázok?

Práca

21. 12. 2016

Podpísaním pracovnej zmluvy sa ani zďaleka nekončí proces hľadania informácií súvisiacich so zamestnaním. Nástup na materskú dovolenku, strata zamestnania či nová práca sú situácie v živote, na ktoré je nevyhnutné byť pripravený. V tomto článku nájdete základné informácie a kroky, týkajúce sa tých najčastejších prípadov.

Zdravie

21. 12. 2016

V tejto časti pripravujeme informácie o podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti. Postupne tu budete nachádzať informácie o ochrane zdravia, o rizikách, ktoré prinášajú drogy a omamné látky. Získate predstavu o vašich právach, keď sa ocitnete ako pacient v zdravotníckom zariadení, dozviete sa viac o zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a nájdete aj praktické rady pre handicapovaných občanov. V súčasnosti sme pre vás aktualizovali životnú situácia s názvom Ústavná zdravotná starostlivosť a ústavná pohotovosť.