Ústredný portál verejnej správy

Životné situácie

Bývanie

13. 06. 2017

Na týchto stránkach nájdete praktické informácie o bývaní a s ním spojené životné situácie. Dozviete sa napríklad, ako postupovať pri zmene bydliska, či informácie týkajúce sa prenájmu nehnuteľnosti, platenia daní za nehnuteľnosti alebo katastra nehnuteľností.

Cestovanie

07. 09. 2020

V tejto sekcii nájdete informácie spojené s pobytom v zahraničí, dokladmi spojenými s vycestovaním do zahraničia, či možnosťami pomoci v kritických situáciách a ďalšími životnými situáciami spojenými s cestovaním.

Duševné vlastníctvo

24. 09. 2020

Duševné vlastníctvo je „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivej duševnej činnosti. Kto sa môže domáhať právnej ochrany duševného vlastníctva, čo si môže nárokovať a čo hrozí osobe, ktorá neoprávnene zasahuje do práv podliehajúcich ochrane duševného vlastníctva?

Doprava

07. 09. 2020

Cestovanie pomocou vlastných dopravných prostriedkov je súčasťou každodenného života, a preto musia byť majitelia vozidiel oboznámení so všetkými životnými situáciami, ktoré sa k doprave viažu. Informácie o kúpe, predaji, evidencii či nehodách, nájdete práve v tejto sekcii.

Financie

20. 12. 2017

V tejto kategórii nájdete základné informácie o financiách, daňových otázkach, ale aj rady ako postupovať v prípade, ak sa dostanete do finančných problémov, či exekúcie. Momentálne sa v tejto sekcii dozviete ako sa vyhnúť exekúcii, alebo rady ako postupovať, keď je už exekučné konanie nevyhnutné. Medzi ďalšie aktualizované životné situácie patria aj Dane vo všetkých svojich podobách.

Kultúra

16. 10. 2017

Informácie o kultúre, štátnom jazyku, médiách, kultúrnych pamiatkach, cirkvách a náboženských spoločnostiach či menšinách a zahraničných Slovákoch.

Občan a štát

13. 06. 2017

Aký je vzájomný vzťah občana a štátu? Aké práva a povinnosti má občan voči štátu a opačne? Odpovede na otázky týkajúce sa volieb, demokracie, vybavovania dokladov a osobných údajov, spotrebiteľských záležitostí, registra fyzických osôb a iné užitočné informácie z rôznych oblastí nájdete v sekcii Občan a štát.

Obrana a bezpečnosť

01. 10. 2020

Štát rôznymi opatreniami zachováva mier, bezpečnosť, suverenitu, ochraňuje svoje územie, bojuje s terorizmom a plní záväzky z medzinárodných zmlúv. Obrana štátu sa zabezpečuje aj v kybernetickom priestore.

Podnikanie

01. 12. 2020

Pokiaľ podnikáte alebo sa len zaoberáte myšlienkou viesť vlastné podnikanie, je dôležité venovať veľkú pozornosť všetkým povinnostiam, ktoré s tým súvisia. Formy podnikania, prihlasovacie povinnosti či spôsob ako ukončiť podnik, nájdete v tomto článku.

Rodina a vzťahy

13. 06. 2017

Informácie v tejto časti portálu sú venované rodine, manželstvu, materstvu, ale nájdete tu aj rady ako postupovať v prípade, ak sa vy alebo vaši príbuzní dostanete do krízovej životnej situácie.

Vzdelanie a šport

02. 10. 2020

Ako vyzerá vzdelávanie na Slovensku od predškolskej výchovy až po vysoké školstvo. Kto má aké kompetencie, kam sa obrátiť v prípade otázok a základné informácie týkajúce sa vzdelávania a športu nájdete v tejto sekcii.

Zamestnanie

13. 06. 2017

Podpísaním pracovnej zmluvy sa ani zďaleka nekončí proces hľadania informácií súvisiacich so zamestnaním. Nástup na materskú dovolenku, strata zamestnania či nová práca sú situácie v živote, na ktoré je nevyhnutné byť pripravený. V tomto článku nájdete základné informácie a kroky, týkajúce sa tých najčastejších prípadov.

Zdravie

13. 06. 2017

V sekcii zdravie nájdete základné informácie týkajúce sa prihlásenia sa k lekárovi, dokladov potrebných pri návšteve zdravotníckeho zariadenia, práv a povinností pacientov, poistenia, poskytovania zdravotnej starostlivosti či všeobecné informácie potrebné v prípade zdravotného postihnutia.

Životné prostredie

11. 09. 2020

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky pre existenciu organizmov vrátane človeka. Aby sa udržala a zlepšila rovnováha jednotlivých zložiek životného prostredia, musíme ich chrániť pred škodlivými zásahmi a vplyvmi. V sekcii Životné prostredie nájdete základné informácie o tom, ako je zabezpečená ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia.