Ústredný portál verejnej správy

Životné situácie

Cestovanie a doprava

17. 01. 2017

Cestovanie pomocou vlastných dopravných prostriedkov je súčasťou každodenného života, a preto musia byť majitelia vozidiel oboznámení so všetkými životnými situáciami, ktoré sa k doprave viažu. Informácie o kúpe, predaji, evidencii, nehodách, cestovaní a podobne nájdete práve v tejto sekcii.

Bývanie

08. 12. 2016

Všetko o bývaní – čo všetko s ním súvisí a ako riešiť problémy spojené s bývaním. Momentálne sú v tejto sekcii zverejnené životné situácie k okruhom: Trvalý a prechodný pobyt, Prenájom nehnuteľností, Daň z nehnuteľností, Kataster nehnuteľností a Územné plánovanie.

Duševné vlastníctvo

13. 01. 2017

Duševné vlastníctvo je "majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivej duševnej činnosti, a preto, že je predmetom právnej ochrany, jeho používanie je viazané na súhlas autora či tvorcu. Kto sa môže domáhať právnej ochrany, čo si môže nárokovať a čo hrozí osobe, ktorá neoprávnene zasahuje do práv podliehajúcich ochrane duševného vlastníctva?

Financie

18. 06. 2015

V tejto kategórii nájdete základné informácie o financiách, daňových otázkach, ale aj rady ako postupovať v prípade, ak sa dostanete do finančných problémov, či exekúcie. Momentálne sa v tejto sekcii dozviete ako sa vyhnúť exekúcii, alebo rady ako postupovať, keď je už exekučné konanie nevyhnutné. Medzi ďalšie aktualizované životné situácie patria Miestne dane a poplatky a Daň z príjmov právnických osôb.

Občan a štát

28. 11. 2016

Aký je vzájomný vzťah občana a štátu? Aké práva a povinnosti má občan voči štátu a opačne? Odpovede na otázky týkajúce sa volieb, demokracie, vybavovania dokladov a iné užitočné informácie z rôznych oblastí nájdete v tejto sekcii.

Podnikanie

10. 01. 2017

Pokiaľ podnikáte alebo sa len zaoberáte myšlienkou viesť vlastné podnikanie, je dôležité venovať veľkú pozornosť všetkým povinnostiam, ktoré s tým súvisia. Formy podnikania, prihlasovacie povinnosti či spôsob ako ukončiť podnik, nájdete v tomto článku.

Rodina a vzťahy

10. 01. 2017

Informácie v tejto časti portálu sú venované rodine, manželstvu, materstvu, ale nájdete tu aj rady ako postupovať v prípade, ak sa vy alebo vaši príbuzní dostanete do krízovej životnej situácie.

Vzdelanie, veda a výskum

10. 01. 2017

Ak vyzerá vzdelávanie na Slovensku od predškolskej výchovy po vysoké školstvo. Kto má aké kompetencie, kam sa obrátiť v prípade otázok?

Práca

21. 12. 2016

Podpísaním pracovnej zmluvy sa ani zďaleka nekončí proces hľadania informácií súvisiacich so zamestnaním. Nástup na materskú dovolenku, strata zamestnania či nová práca sú situácie v živote, na ktoré je nevyhnutné byť pripravený. V tomto článku nájdete základné informácie a kroky, týkajúce sa tých najčastejších prípadov.

Zdravie

21. 12. 2016

V tejto časti pripravujeme informácie o podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti. Postupne tu budete nachádzať informácie o ochrane zdravia, o rizikách, ktoré prinášajú drogy a omamné látky. Získate predstavu o vašich právach, keď sa ocitnete ako pacient v zdravotníckom zariadení, dozviete sa viac o zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a nájdete aj praktické rady pre handicapovaných občanov. V súčasnosti sme pre vás aktualizovali životnú situácia s názvom Ústavná zdravotná starostlivosť a ústavná pohotovosť.