Ústredný portál verejnej správy

Zabezpečenie vzdialenej videokomunikácie účastníkov súdneho konania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Cieľom služby je umožniť obvinenému a odsúdenému umiestnenému v útvaroch ZVJS sa vzdialene zúčastniť výsluchu súdom v rámci súdneho pojednávania bez fyzickej prítomnosti v pojednávacej miestnosti. Informácie o službe

Prejsť na službu