Ústredný portál verejnej správy

Schvaľovanie zmluvných doložiek na prenos osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť Úradu na ochranu osobných údajov SR o schválenie zmluvných doložiek na prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Žiadosť je potrebné podať v slovenskom a anglickom jazyku. Informácie o službe

Prejsť na službu