Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na povolenie prestavby jednotlivého vozidla

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podávanie žiadosti o povolenie prestavby jednotlivého vozidla príslušným okresným úradom s platnosťou 1 rok. Na základe žiadosti sú následne vykonané príslušné preverovania potrebné pre rozhodnutie o schválení prestavby vozidla, ktoré je potrebné pre úspešné zaevidovanie tejto zmeny na vozidle na dopravnom inšpektoráte. Informácie o službe

Prejsť na službu