Ústredný portál verejnej správy

Zmena mena a priezviska - okresný úrad

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi podať odôvodnenú žiadosť o zmenu mena alebo priezviska. Žiadosť bude spracovaná pracovníkom z úseku matrík okresného úradu. čo bude iniciovať: •zápis do knihy narodení •zápis do knihy manželstiev, ak ide o žiadosť osoby, ktorá má alebo mala uzavreté manželstvo. Informácie o službe

Prejsť na službu