Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií o záujmoch a naplnenosti SŠ,voľných miestach a kritériách v procese prijímacieho pokračovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje informácie o záujmoch a naplnenosti stredných škôl,voľných miestach a kritériách v procese prijímacieho pokračovania.

Prejsť na službu