Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie chladiarenského boxu na dočasné uloženie zomrelého

Mesto Nitra (OVM)

Popis služby

Občan – vybavovateľ pohrebu zabezpečuje organizáciu pohrebu vrátane priestorov na dočasné uloženie zomrelého v chladiarenskom boxe. Informácie o službe

Prejsť na službu