Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie dotačných schém

Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia

Popis služby

Zverejňovateľ dotačnej schémy (IVS) zadefinuje dotačnú schému pomocou metaúdajov, ktoré sú sprístupnené verejnosti. Následne k jednotlivým dotačným schémam budú priraďované údaje o výzvach, projektoch a poskytnutých dotáciách. Záujemci o dotáciu alebo informácie o čerpaní z jednotlivých dotačných schém majú tieto údaje sprístupnené v prehľadnej forme. V prípade podozrenia zo zneužitia prostriedkov z dotačných schém môže používateľ podať podnet na prešetrenie. Zároveň sú údaje poskytované prostredníctvom mapovej a grafovej prezentácie.

Prejsť na službu