Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií o udalostiach zložiek IZS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba zabezpečí zverejňovanie štatistických informácií o udalostiach hlásených na tiesňovú linku 112, resp. tiesňovú linku HaZZ (158). Ide o štatistické informácie neobsahujúcich žiadne osobné ani inak citlivé informácie. Takými informáciami sú napr. počty hovorov začlenené podľa časového obdobia, kategórie volania, lokality volajúceho resp. oznamovanej udalosti zložky riešiacej udalosť. Služba bude poskytovať pokročilé nástroje na filtrovanie a triedenie zobrazovaných štatistík. Informácie o službe

Prejsť na službu