Ústredný portál verejnej správy

Hlásenie pobytu cudzincov - Výmaz z knihy ubytovaných

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba výmaz z knihy ubytovaných umožňuje ubytovateľovi vymazať z evidencie pobyt cudzinca, zadaním identifikátora pobytu, ktorý systém ubytovateľovi vygeneruje pri prihlasovaní cudzinca do evidencie v elektronickej schránke. Na použitie služby je potrebné eID a služba vyžaduje KEP. Službu môžu realizovať elektronicky len registrovaní ubytovatelia. UPOZORNENIE: Osobné údaje, ktoré oprávnená osoba vložila o cudzincovi nie je možné vymazať. Informácie o službe

Prejsť na službu