Ústredný portál verejnej správy

Predkladanie zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca za obdobie október 2022 - február 2023