Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie certifikátu pre liek podľa schémy svetovej zdravotníckej organizácie

Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Popis služby

Služba umožní požiadať Štátny ústav pre kontrolu liečiv o vydanie certifikátu pre liek podľa schémy Svetovej zdravotníckej organizácie. Certifikát sa vydáva paralelne v slovenskom a anglickom jazyku. Žiadosti je možné podávať prostredníctvom formulára dostupného na web stránke ŠÚKL v listinnej podobe, ako aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektronický občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu