Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie dát z ITMS OpenData

Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia

Popis služby

Zverejňovanie dát o implementácii ŠF a KF v SR za programové obdobie 2004 až 2006, 2007 až 2013 a 2014 – 2020. Zverejňované sú dáta o alokácii finančných prostriedkov v jednotlivých operačných programoch, o kontrahovaní, o čerpaní. Zároveň sú poskytované informácie o jednotlivých žiadateľoch o finančných príspevok, prijímateľoch pomoci, projektoch a ich cieľoch. Dáta sú občanovi / podnikateľovi / VS prezentované vo forme štandardných analýz, štatistických prehľadov.

Prejsť na službu