Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o zoznamoch pre voľby a referendum

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Používateľ pomocou služby „Informovanie sa o zoznamoch pre voľby a referendum“ získa informáciu o obsahu jednotlivých zoznamov pre jednotlivé typy volieb a referendum. Pre konkrétny typ volieb má k dispozícii zoznamy kandidátov volieb, otázok referend a územné členenie rozdelené podľa rokov, kedy sa konali. Používateľ ďalej pracuje s dynamickou web aplikáciou, ktorá ponúka ďalšie zoznamy pre vybrané voľby alebo referendum. Služba je dostupná cez protokol HTTP, bez potreby autentifikácie používateľa. Informácie o službe

Prejsť na službu