Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií na centrálnom informačnom portáli rezortu školstva

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje informácie z centrálneho informačného portálu rezortu školstva.

Prejsť na službu