Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií na centrálnom informačnom portáli rezortu školstva

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje informácie z centrálneho informačného portálu rezortu školstva.

Prejsť na službu