Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o dražby – správcovia dane

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre správcov dane na zverejnenie dražby podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu