Ústredný portál verejnej správy

Na stiahnutie

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK), čítačku čipových kariet a inštalovaný softvér v počítači. Pred inštaláciou aplikácií si prečítajte informácie v časti Ako začať. Na stránke máte k dispozícii nasledujúci softvér: ovládače k čítačke kariet, aplikáciu na prihlasovanie (eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Začnite kliknutím na tlačidlo „Zistiť operačný systém“. Zobrazia sa vám konkrétne aplikácie, ktoré si inštalujte do vášho počítača. Pred inštaláciou si preverte, či váš počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky. Po dokončení inštalácie programov je potrebné počítač reštartovať. Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na operátorov Kontaktného centra.Ovládače na čítačku čipových kariet systém inštaluje automaticky. V prípade, že sa ovládač neinštaluje automaticky, stiahnite si príslušný ovládač.

1. Ovládač na čítačku čipových kariet (IDBridge CT30)

Ovládač 32bit [.msi, 1,2 MB] Ovládač 64bit [.msi, 1,5 MB] Príručka [.pdf, 941 kB] Video [.mp4, 2,4 MB]

 • operačný systém – Windows XP, Windows Server 2003, MS Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10

2. Aplikácia na prihlásenie (eID klient)

Aplikácia [.msi, 25,2 MB] Príručka [.pdf, 2,2 MB] Video [.mp4, 3,8 MB]

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • operačný systém – Windows XP SP3, MS Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10,
 • čítačku kontaktných čipových kariet s nainštalovaným ovládačom,
 • občiansky preukaz s čipom
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer, v7.0 alebo vyššia (Odporúčaná je minimálne verzia 9.), Mozilla Firefox v23 alebo vyššia, Google Chrome v28 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v15 alebo vyššia, MS Edge v25 alebo vyššia,
 • pozn.:správnu konfiguráciu internetového prehliadača a zoznam testovaných čítačiek čipových kariet nájdete v používateľskej príručke

3. Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis

Podľa vlastných preferencií si nainštalujte verziu klientskych aplikácií pre KEP určené na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu pre platformu .NET alebo pre platformu Java, ktoré ponúkajú rovnakú funkčnosť. Niektoré staršie špecializované portály orgánov verejnej správy (mimo www.slovensko.sk) zatiaľ podporujú iba .NET verziu.
Upozornenie: pred inštaláciou aplikácie D.Launcher v1.0.0.3 je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher v1.0.0.0.

platforma .NET

Aplikácia [.zip, 49,5 MB] Dokumentácia [.zip, 3,9 MB]

 • operačný systém – MS Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10,
 • platforma – .NET framework, verzia 4.0 alebo vyššia,
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA),
 • príslušná CSP implementácia MS CryptoAPI; súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer, v7.0 alebo vyššia (IE 7/8/9 len 32 bit, IE 10/11 32 aj 64 bit), Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia, MS Edge v25 alebo vyššia,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

platforma JAVA

Na prácu vo webových prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, ako je napríklad Google Chrome, je potrebné si inštalovať aplikáciu D.Launcher. Java komponenty pre KEP sa pri použití aplikácie D.Launcher stiahnu automaticky, ak má príslušný portál orgánu verejnej moci funkčnosť integrovanú v rámci svojich webových stránok.

Používateľská dokumentácia JAVA aplikácií

Dokumentácia [.zip, 4,3 MB]

 • operačný systém MS Windows Vista , Windows 7 , Windows 8.x, Windows 10,
 • procesor (architektúra CPU): x86, x86_64,
 • Oracle Java 7 Update 6 a vyššia (ak sa pre prístup k SSCD používa PKCS#11 rozhranie, tak pre platformu 64-bit MS Windows a 64-bit Java musí byť verzia Oracle Java 8 a vyššia) (www.java.com),
 • Java plugin do webového prehliadača (súčasť inštalácie Oracle Java; vyžadovaný pre MS Internet Explorer 7/8/9, voliteľný pre MS Internet Explorer 10/11; môže byť nutné ho v prehliadači MS Internet Explorer povoliť pomocou voľby Tools/Manage add‑ons),
 • Java Web Start a Java FX verzia 2.1 a vyššia (súčasť inštalácie Oracle Java),
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná CSP implementácia MS CryptoAPI (iba MS Windows) alebo implementácia PKCS#11 rozhrania (32‑bit/64‑bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer v7.0 alebo vyššia (IE 7/8/9 len 32‑bit, IE 10/11 32 aj 64‑bit), Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia, MS Edge v25 alebo vyššia,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

Aplikácia D.Launcher

Upozornenie: pred inštaláciou aplikácie D.Launcher v1.0.0.4 je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher v1.0.0.3. alebo nižšej verzie.

Aplikácia [.zip, 50 MB] Príručka [.pdf 1,6 MB]

1. Ovládač na čítačku čipových kariet (IDBridge CT30)

Príručka [.pdf, 941 kB]

 • Od systému Mac OSX Leopard a vyššie nie je nutná inštalácia ovládača.

2. Aplikácia na prihlasovanie (eID klient)

Aplikácia [.dmg, 30,3 MB] Príručka [.pdf, 2,1 MB]

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačku kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom
 • operačný systém – Mac OS X: verzia 10.8, 10.9, 10.10.2, 10.10.3, 10.11 a novšie (verzie 10.10.0 a 10.10.1 nie sú podporované z dôvodu zvýšenej chybovosti systémových ovládačov pre prácu s čipovými kartami.)
 • webový prehliadač – Safari verzia 6 a vyššie, Firefox verzia 23 a vyššie, Chrome verzia 28 a vyššie

3. Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis

Na prácu vo webových prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, ako je napríklad Google Chrome, je potrebné si inštalovať aplikáciu D.Launcher. Java komponenty pre KEP sa pri použití aplikácie D.Launcher stiahnu automaticky, ak má príslušný portál orgánu verejnej moci funkčnosť integrovanú v rámci svojich webových stránok.

Používateľská dokumentácia JAVA aplikácií

Dokumentácia [.zip, 4,3 MB]

 • operačný systém -Mac OS X: verzia 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
 • procesor (architektúra CPU): x86_64,
 • Oracle Java 7 Update 6 a vyššia (www.java.com),
 • Java Web Start a Java FX verzia 2.1 a vyššia (súčasť inštalácie Oracle Java),
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná implementácia PKCS#11 rozhrania (32‑bit/64‑bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Safari 9, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

Aplikácia D.Launcher

Aplikácia [.zip, 12,4 MB] Príručka [.pdf, 1,6 MB]

1. Ovládač na čítačku čipových kariet (IDBridge CT30)

Upozornenie: čítačka IDBridge CT30 nie je podporovaná vo virtualizovanom prostredí pre OS Linux.

Príručka [.pdf, 941 kB]

 • Čítačka je podporovaná knižnicou libccid. Táto knižnica je súčasťou väčšiny Linuxových distribúcií: Použite správcu balíčkov z vašej konkrétnej distribúcie Linuxu pre vyhľadanie knižnice libccid a nainštalujte ju.

2. Aplikácia na prihlasovanie (eID klient)

Aplikácia pre Mint 13/17 [.gz, 12,0 MB] Príručka [.pdf, 2,1 MB]

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačku kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom
 • operačný systém – Linux Mint LTS verzie 13 a 17 32 bit
 • webový prehliadač – Firefox verzia 23 a vyššie, Chrome verzia 28 a vyššie, IceWeasel 24 a vyššie
Aplikácia pre Ubuntu 12.04/14.04 [.gz, 12,0 MB] Príručka [.pdf, 2,1 MB]

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačku kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom
 • operačný systém – Ubuntu LTS (Long Term Support) verzie 12.04 a 14.04 32 bit
 • webový prehliadač – Firefox verzia 23 a vyššie, Chrome verzia 28 a vyššie, IceWeasel 24 a vyššie
Aplikácia pre Debian 7.0 [.gz, 12,4 MB] Príručka [.pdf, 2,1 MB]

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačku kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom
 • operačný systém – Debian 7 32 bit
 • webový prehliadač – Firefox verzia 23 a vyššie, Chrome verzia 28 a vyššie, IceWeasel 24 a vyššie

3. Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis

Na prácu vo webových prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, ako je napríklad Google Chrome, je potrebné si inštalovať aplikáciu D.Launcher. Java komponenty pre KEP sa pri použití aplikácie D.Launcher stiahnu automaticky, ak má príslušný portál orgánu verejnej moci funkčnosť integrovanú v rámci svojich webových stránok.

Upozornenie: pred inštaláciou aplikácie D.Launcher v1.0.0.1 je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher v1.0.0.0.

Používateľská dokumentácia JAVA aplikácií

Dokumentácia [.zip, 4,3 MB]

 • operačný systém - GNU/Linux: Mint verzia 13, 17.x, 18; Debian verzia 8; Ubuntu verzia 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS; Fedora: verzia 23, 24, 25,
 • procesor (architektúra CPU): x86, x86_64,
 • Oracle Java 7 Update 6 a vyššia (www.java.com),
 • Java Web Start a Java FX verzia 2.1 a vyššia (súčasť inštalácie Oracle Java),
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná implementácia PKCS#11 rozhrania (32‑bit/64‑bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia,
 • sady nástrojov desktop-file-utils a xdg-utils,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

Aplikácia D.Launcher

Upozornenie: pred inštaláciou aplikácie D.Launcher v1.0.0.1 je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher v1.0.0.0.

Aplikácia [.zip, 22,8 MB] Príručka [.pdf, 1,6 MB]

1. Ovládač na čítačku čipových kariet (IDBridge CT30)

Upozornenie: čítačka IDBridge CT30 nie je podporovaná vo virtualizovanom prostredí pre OS Linux.

Príručka [.pdf, 941 kB]

  • Čítačka je podporovaná knižnicou libccid. Táto knižnica je súčasťou väčšiny Linuxových distribúcií: Použite správcu balíčkov z vašej konkrétnej distribúcie Linuxu pre vyhľadanie knižnice libccid a nainštalujte ju.

2. Aplikácia na prihlasovanie (eID klient)

Aplikácia pre Mint 13/17 [.gz, 11,8 MB] Príručka [.pdf, 2,1 MB]

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačku kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom
 • operačný systém – Linux Mint LTS verzie 13 a 17 64 bit
 • webový prehliadač – Firefox verzia 23 a vyššie, Chrome verzia 28 a vyššie, IceWeasel 24 a vyššie
Aplikácia pre Ubuntu 12.04/14.04 [.gz, 11,8 MB] Príručka [.pdf, 2,1 MB]

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačku kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom
 • operačný systém – Ubuntu LTS (Long Term Support) verzie 12.04 a 14.04 64 bit
 • webový prehliadač – Firefox verzia 23 a vyššie, Chrome verzia 28 a vyššie, IceWeasel 24 a vyššie
Aplikácia pre Debian 7.0 [.gz, 12,1 MB] Príručka [.pdf, 2,1 MB]

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačku kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom
 • operačný systém – Debian 7 64 bit
 • webový prehliadač – Firefox verzia 23 a vyššie, Chrome verzia 28 a vyššie, IceWeasel 24 a vyššie

3. Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis

Na prácu vo webových prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, ako je napríklad Google Chrome, je potrebné si inštalovať aplikáciu D.Launcher. Java komponenty pre KEP sa pri použití aplikácie D.Launcher stiahnu automaticky, ak má príslušný portál orgánu verejnej moci funkčnosť integrovanú v rámci svojich webových stránok.

Upozornenie: pred inštaláciou aplikácie D.Launcher v1.0.0.1 je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher v1.0.0.0.

Používateľská dokumentácia JAVA aplikácií

Dokumentácia [.zip, 4,3 MB]

 • operačný systém - GNU/Linux: Mint verzia 13, 17.x, 18; Debian verzia 8; Ubuntu verzia 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS; Fedora: verzia 23, 24, 25,
 • procesor (architektúra CPU): x86_64,
 • Oracle Java 7 Update 6 a vyššia (www.java.com),
 • Java Web Start a Java FX verzia 2.1 a vyššia (súčasť inštalácie Oracle Java),
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná implementácia PKCS#11 rozhrania (32‑bit/64‑bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením
 • webový prehliadač – Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia,
 • sady nástrojov desktop-file-utils a xdg-utils,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

Aplikácia D.Launcher

Upozornenie: pred inštaláciou aplikácie D.Launcher v1.0.0.1 je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher v1.0.0.0.

Aplikácia [.zip, 29,6 MB] Príručka [.pdf, 1,6 MB]

Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis

64-bit verzie aplikácií pre KEP pre Windows

Tieto verzie aplikácií pre KEP sú určené len pre špeciálne použitie, napr. podpisovanie veľkých (niekoľko 100 MB) PDF súborov. Pre bežné použitie aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis na operačnom systéme MS Windows (32‑bit aj 64‑bit) odporúčame inštalovať 32‑bit verzie aplikácií pre KEP dostupnú v sekcii Operačný systém.
Upozornenie: 64‑bit verzie aplikácií pre KEP je možné spúšťať výlučne pomocou aplikácie D.Launcher.

platforma .NET

Aplikácia [.zip, 47,5 MB] Príručka [.zip, 4,0 MB]

 • operačný systém – 64‑bit MS Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10,
 • platforma – .NET framework, verzia 4.0 alebo vyššia,
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu, čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA),
 • príslušná 64‑bit CSP implementácia MS CryptoAPI; súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením (dostupnosť 64‑bit CSP implementácie MS CryptoAPI pre Vaše SSCD zariadenie si overte u Vašej akreditovanej certifikačnej autority),
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer 10/11, Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia, MS Edge v25 alebo vyššia,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

platforma JAVA

Na prácu vo webových prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, ako je napríklad Google Chrome, je potrebné si inštalovať aplikáciu D.Launcher. Java komponenty pre KEP sa pri použití aplikácie D.Launcher stiahnu automaticky, ak má príslušný portál orgánu verejnej moci funkčnosť integrovanú v rámci svojich webových stránok.

Používateľská dokumentácia JAVA aplikácií

Dokumentácia [.zip, 4,3 MB]

 • operačný systém – MS Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10,
 • Oracle Java 7 Update 6 a vyššia (ak sa pre prístup k SSCD používa PKCS#11 rozhranie, tak pre 64-bit operačný systém MS Windows a 64-bit platformu Java musí byť verzia Oracle Java 8 a vyššia),
 • Java plugin do webového prehliadača (súčasť inštalácie Oracle Java; vyžadovaný pre MS Internet Explorer 7/8/9, voliteľný pre MS Internet Explorer 10/11; môže byť nutné ho v prehliadači MS Internet Explorer povoliť pomocou voľby Tools/Manage add‑ons),
 • Java Web Start a Java FX verzia 2.1 a vyššia (súčasť inštalácie Oracle Java),
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná CSP implementácia MS CryptoAPI (iba MS Windows) alebo implementácia PKCS#11 rozhrania (32‑bit/64‑bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer v7.0 alebo vyššia (IE 7/8/9 len 32‑bit, IE 10/11 32 aj 64‑bit), Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia, MS Edge v25 alebo vyššia,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

Aplikácia D.Launcher

Upozornenie: pred inštaláciou aplikácie D.Launcher v1.0.0.4 je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher v1.0.0.3. alebo nižšej verzie.

Aplikácia [.zip, 50 MB] Príručka [.pdf, 1,6 MB]

Verzie 3 .NET aplikácií pre KEP

Verzia aplikácie D.Signer/XAdES .NET v3.0 a súvisiacich komponentov pre KEP zostáva aj naďalej sprístupnená na portáli ÚPVS, keďže je kompatibilná s portálmi niektorých orgánov verejnej moci (MV SR, CEP FS SR a iné).

Aplikácia [.zip, 24 MB] Príručka [.zip, 4,0 MB]

 • operačný systém - MS Windows 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server. Vista, Windows 7. Windows 8,
 • Platforma - .NET framework, verzia 2.0-3.5,
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu, čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná CSP implementácia MS CryptoAPI; súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer, v6.0 a vyššia (D.Signer/XAdES .NET 64‑bit nespolupracuje s MS Internet Explorer 64‑bit v10.x a vyššia) alebo prehliadač s podporou NP API: Firefox v3.x, Google Chrome v12.x – v44, Opera v10.x, Safari 5.1 alebo viac,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.