Ústredný portál verejnej správy

Na stiahnutie

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK), čítačku čipových kariet a inštalovaný softvér v počítači. Pred inštaláciou aplikácií si prečítajte informácie v časti Ako začať". Na stránke máte k dispozícii nasledujúci softvér: ovládače k čítačke kariet, aplikáciu na prihlasovanie (pre eID) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Kvalifikovaný elektronický podpis môžete vytvoriť a validovať v operačnom systéme Apple macOS, Linux a MS Windows aj cez bezplatné aplikácie Národného bezpečnostného úradu QES a aQES (dostupnej pre platformy Apple macOS, Linux a Windows 64/32bits). Aplikácie QES a aQES umožňujú podpísanie aj web formulárov, ak web stránka zavolá podpísanie v QES a aQES cez http POST volanie, viac v návode Návody: Qes (webnode.sk).

Začnite kliknutím na tlačidlo „Zistiť operačný systém“. Zobrazia sa vám konkrétne aplikácie, ktoré si nainštalujte do vášho počítača. Pred inštaláciou si preverte, či váš počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky. Po dokončení inštalácie programov je potrebné počítač reštartovať. Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na operátorov Kontaktného centra.

Odôvodnenie vyžadovania inštalácie aplikácií a Informácie pre integrátorov sú dostupné na samostatnej stránke


Inštalácia balíčka aplikácií

Ovládače k čítačkám čipových kariet (Gemalto, Bit4id), aplikáciu na prihlásenie (Aplikáciu pre eID) a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS) je možné stiahnuť a postupne nainštalovať prostredníctvom jedného inštalačného súboru.

Aplikácia [.exe, 4,4 MB] Technické informácie [.pdf, 717 kB] Návod k inštalácii [.pdf, 959 kB] 

 • osobný počítač s prístupom na Internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • operačný systém – MS Windows 7, Windows 8.x, Windows 10, Windows 11
 • čítačka kontaktných čipových kariet,
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer, v7.0 alebo vyššia (IE 7/8/9 len 32 bit, IE 10/11 32 aj 64 bit), Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia, MS Edge v25 alebo vyššia,
 • platforma – .NET framework, verzia 4.5.1 alebo vyššia,
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu,
 • príslušná CSP implementácia MS CryptoAPI; súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

V prípade, že nechcete využiť inštaláciu všetkých aplikácií cez jeden inštalačný súbor, môžete si uvedené aplikácie stiahnuť a nainštalovať jednotlivo na nižšie uvedenom odkaze, v ktorom nájdete aj používateľské príručky, prípadne videonávody.

NEVYHNUTNOU SÚČASŤOU PRE ÚSPEŠNÉ PODPISOVANIE cez aplikáciu D.launcher v2.x je potrebné nainštalovať a povoliť rozšírenie D.Bridge 2 do webového prehliadača: Chrome,Chromium, Opera, MS EdgeFirefox. Rozšírenie do MS Internet Explorer nie je potrebné. 
Pre pomoc s inštaláciou rozšírenia postupujte podľa Používateľskej príručky pre D.Launcher v2.x, kapitola 3.3.1. Ovládač na čítačku čipových kariet 

Čítačka Bit4id miniLector EVO

Čítačka je plug-and-play, a teda nevyžduje dodatočnú inštaláciu ovládača.


Čítačka Gemalto IDBridge CT30 (PC USB TR alebo PC TWIN)

Ovládač je potrebné stiahnuť a inštalovať. Verzia ovládača: 4.1.4.0

Ovládač [.exe, 2,07 MB] Videonávod
 

Systémové požiadavky:

 • operačný systém – Windows 10, 8, 8.1, 7, XP, Vista, 2000 / Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016
V prípade hlásenia chyby so Smart Card postupujte, prosím, podľa návodu Overenie služby Smart Card [.pdf, 1013.8 kB]

2. EID klient (na prihlásenie, verzia 4.8)

Aplikácia [.msi, 56,9 MB] Príručka [.pdf, 4,1 MB] Príručka k certifikátom [.pdf, 2,3 MB] Videonávod
 

Systémové požiadavky:

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • operačný systém – Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
 • čítačka kontaktných čipových kariet s nainštalovaným ovládačom,
 • občiansky preukaz s čipom, doklad o pobyte s čipom, alternatívny autentifikátor,
 • webový prehliadač – Microsoft Edge verzia 111.0, Internet Explorer verzia 11, Chrome verzia 114.0, Firefox verzia 113.0, Opera verzia 99,
 • Poznámka: správnu konfiguráciu internetového prehliadača a zoznam testovaných čítačiek čipových kariet nájdete v príručke. Poznámky k verzii (zoznam zmien)
 • Čo EID klient overuje?

3. Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS, verzia 1.1.7)

Podľa systémových požiadaviek uvedených na príslušnom portáli orgánu verejnej správy si nainštalujte balík klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS určený na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu pre platformu .NET alebo  (text sa po prekliku zobrazí nižšie), ktoré ponúkajú rovnakú funkčnosť. Niektoré staršie špecializované portály orgánov verejnej správy (mimo www.slovensko.sk) zatiaľ podporujú iba .NET verziu. Balík aplikácií D.Suite/eIDAS obsahuje nasledujúce komponenty pre vytváranie a prezeranie dátových štruktúr obsahujúcich kvalifikovaný elektronický podpis: D.Launcher v1.x, D.Launcher v2.x, D.Signer/XAdES, D.Viewer, D.Signer Tools, D.Updater.

Aplikácia [.exe, 67,3 MB] Dokumentácia [.zip, 10,3 MB] Videonávod 
História zmien


NEVYHNUTNOU SÚČASŤOU PRE ÚSPEŠNÉ PODPISOVANIE cez aplikáciu D.launcher v2.x je potrebné nainštalovať a povoliť rozšírenie D.Bridge 2 do webového prehliadača:

Pre pomoc s inštaláciou rozšírenia postupujte podľa Používateľskej príručky pre D.Launcher v2.x, kapitola 3.3.
 

 Systémové požiadavky platforma .NET:

 • operačný systém – MS Windows 7, Windows 8.x, Windows 10, Windows 11,
 • platforma – .NET framework, verzia 4.5.1 alebo vyššia,
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA),
 • príslušná CSP implementácia MS CryptoAPI; súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač:
  • ak sú komponenty balíka D.Suite/eIDAS spúšťané pomocou aplikácie D.Launcher v1 – MS Internet Explorer, v7.0 alebo vyššia (IE 7/8/9 len 32 bit, IE 10/11 32 aj 64 bit), Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia, MS Edge v25 alebo vyššia,
  • ak sú komponenty balíka D.Suite/eIDAS spúšťané pomocou aplikácie D.Launcher v2 a rozšírenia D.Bridge 2 – MS Internet Explorer 11 (len 32bit verzia), Mozilla Firefox 78, 89, 91, 101, Google Chrome 91, 100, 101, Chromium 91, 100, 101, Opera 76, 78, Microsoft Edge 91, 96, 97; vo webovom prehliadači nainštalované a povolené rozšírenie D.Bridge 2, pre MS Internet Explorer sa vyžaduje vypnutý chránený režim,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.
 

platforma JAVA

Na prácu vo webových prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, ako je napríklad Google Chrome, je potrebné si inštalovať aplikáciu D.Launcher, v1.x. Java komponenty pre KEP sa pri použití aplikácie D.Launcher, 1.x stiahnu automaticky, ak má príslušný portál orgánu verejnej moci funkčnosť integrovanú v rámci svojich webových stránok.

Pozor! Nová verzia aplikácie D.Launcher, v2.x spolu s novou verziou knižníc D.Bridge JS, v1.5 a príslušným rozšírením webového prehliadača D.Bridge 2 takisto slúži na spúšťanie a zabezpečenie komunikácie medzi webovou stránkou prehliadača a komponentami pre KEP, ktoré sú integrované v rámci portálových riešení informačných systémov. Zároveň však umožňuje automatickú inštaláciu a aktualizáciu KEP komponentov na platforme Java, vyžadovaného bežiaceho prostredia Java (JRE), ako aj svoju automatickú aktualizáciu, a rieši viacero technologických problémov, ktoré má D.Launcher v1 využitím modernejších technológií.

Odporúčame si nainštalovať obe verzie aplikácie D.Launcher.

Aplikácia D.Launcher

Aplikácia v1.x [.msi 22,1 MB] Aplikácia v2.x [.msi, 15,8 MB] Dokumentácia [.zip, 7,98 MB] 

Systémové požiadavky - platforma JAVA:

 • operačný systém MS Windows 7 , Windows 8.x, Windows 10, Windows 11
 • procesor (architektúra CPU): x86, x86_64,
Ak sú Java verzie komponentov balíka D.Suite/eIDAS spúšťané pomocou aplikácie D.Launcher v1: 
 • Oracle Java 8 (https://www.java.com/en/download/manual.jsp), poznámka: kombinácia OpenJDK a IcedTea nie je podporovaná,
 • Java plugin do webového prehliadača (súčasť inštalácie Oracle Java; vyžadovaný pre MS Internet Explorer 7/8/9, voliteľný pre MS Internet Explorer 10/11; môže byť nutné ho v prehliadači MS Internet Explorer povoliť pomocou voľby Tools/Manage add ons),
 • Java Web Start a Java FX verzia 2.1 a vyššia (súčasť inštalácie Oracle Java),
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer v7.0 alebo vyššia (IE 7/8/9 len 32 bit, IE 10/11 32 aj 64 bit), Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia, MS Edge v25 alebo vyššia
Ak sú komponenty balíka D.Suite/eIDAS spúšťané pomocou aplikácie D.Launcher v2 a rozšírenia D.Bridge 2:
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer 11 (len 32bit verzia), Mozilla Firefox 78, 89, 91, 101, Google Chrome 91, 100, 101, Chromium 91, 100, 101, Opera 76, 78, Microsoft Edge 91, 96, 97,
 • vo webovom prehliadači nainštalované a povolené rozšírenie D.Bridge 2, pre MS Internet Explorer sa vyžaduje vypnutý chránený režim,
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná CSP implementácia MS CryptoAPI (iba MS Windows) alebo implementácia PKCS#11 rozhrania (32 bit/64 bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

Aplikácia D.Viewer Java

Aplikácia slúži na prezeranie dátových štruktúr slúžiacich na elektronickú výmenu dát, najmä elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov.

Aplikácia [.xml]

Upozornenie: Pre nainštalovanie a spustenie aplikácie D.Viewer Java je potrebné, aby ste mali nainštalovaný balík aplikácií D.Suite/eIDAS v1.1.1 alebo vyššia, alebo aplikáciu D.Launcher v2.x. Po nainštalovaní aplikácie D.Viewer Java ju budete môcť spustiť aj cez odkaz v zozname aplikácii operačného systému (napr. ponuka Štart, Launchpad).


1. Ovládače k čítačke čipových kariet 

Gemalto IDBridge CT30 (priesvitná čítačka)

Inštalácia ovládača nie je potrebná.

Bit4id miniLector EVO (biela čítačka)

Čítačka je plug-and-play, a teda nevyžduje dodatočnú inštaláciu ovládača

V prípade problémov s detekciou čítačky kariet na platforme macOS s procesorom M1 alebo M2 vyskúšajte nasledovný postup.

2. EID klient (na prihlasovanie, verzia 4.8)

Aplikácia [.dmg, 74.6 MB] Príručka [.pdf, 3,7 MB] Príručka k certifikátom [.pdf, 2,3 MB] 

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • operačný systém – macOS Sierra (verzia 10.12), macOS High Sierra (verzia 10.13), macOS Mojave (verzia 10.14), macOS Catalina (verzia 10.15), macOS Big Sur (verzia 11.7.7), macOS Monterey (verzia 12.6.6), macOS Ventura (verzia 13.4)
 • čítačka kontaktných čipových kariet,
 • občiansky preukaz s čipom, doklad o povolení na pobyt s čipom, alternatívny autentifikátor
 • webový prehliadač - Safari verzia 16.0, Firefox verzia 113.0, Chrome verzia 114.0, Opera verzia 99
 • Poznámka: správnu konfiguráciu internetového prehliadača a zoznam testovaných čítačiek čipových kariet nájdete v príručke. Poznámky k verzii (zoznam zmien)
 • Čo EID klient overuje?

3. Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis

Aplikácia D.Launcher

Na prácu vo webových prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, ako je napríklad Google Chrome, je potrebné si inštalovať aplikáciu D.Launcher, v1.x. Java komponenty pre KEP sa pri použití aplikácie D.Launcher, 1.x stiahnu automaticky, ak má príslušný portál orgánu verejnej moci funkčnosť integrovanú v rámci svojich webových stránok. Nevyhnutnou súčasťou je stiahnutie Oracle JAVA.

Pozor! Nová verzia aplikácie D.Launcher, v2.x spolu s novou verziou knižníc D.Bridge JS, v1.5 a príslušným rozšírením webového prehliadača D.Bridge 2 takisto slúži na spúšťanie a zabezpečenie komunikácie medzi webovou stránkou prehliadača a komponentami pre KEP, ktoré sú integrované v rámci portálových riešení informačných systémov. Zároveň však umožňuje automatickú inštaláciu a aktualizáciu KEP komponentov na platforme Java, vyžadovaného bežiaceho prostredia Java (JRE), ako aj svoju automatickú aktualizáciu, a rieši viacero technologických problémov, ktoré má D.Launcher v1 využitím modernejších technológií.

Odporúčame si nainštalovať obe verzie aplikácie D.Launcher. 

Aplikácia v1.x [.dmg 12,3 MB] Aplikácia v2.x [.dmg 18,3 MB] Dokumentácia [.zip, 7,98 MB]
História zmien

 

NEVYHNUTNOU SÚČASŤOU PRE ÚSPEŠNÉ PODPISOVANIE cez aplikáciu D.launcher v2.x je potrebné nainštalovať a povoliť rozšírenie D.Bridge 2 do webového prehliadača:

Pre pomoc s inštaláciou rozšírenia postupujte podľa Používateľskej príručky pre D.Launcher v2.x, kapitola 3.3.

 

Systémové požiadavky pre D.Launcher v1.x a Java verzie komponentov pre KEP

 • operačný systém -Mac OS X: verzia 10.12-10.15,
 • procesor (architektúra CPU): x86_64, arm (M1)
 • prekladač Rosetta 2 - v prípade procesora arm (M1).
 • Oracle Java 8 (https://www.java.com/en/download/manual.jsp), poznámka: kombinácia OpenJDK a IcedTea nie je podporovaná,
 • Java Web Start a Java FX verzia 2.1 a vyššia (súčasť inštalácie Oracle Java),
 • Jobčiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná implementácia PKCS#11 rozhrania (32 bit/64 bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Safari 14, 15, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

Systémové požiadavky pre D.Launcher v2.x a Java verzie komponentov pre KEP

 • operačný systém macOS 10.15, 11, 12
 • procesor (architektúra CPU): x86_64, arm (M1)
 • prekladač Rosetta 2, v prípade procesora arm (M1)
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná implementácia PKCS#11 rozhrania (32 bit/64 bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – Mozilla Firefox 78, 89, 91, 101, Google Chrome 91, 100, 101, Chromium 91, 100, 101, Opera 76, Safari 14, 15,
 • vo webovom prehliadači nainštalované a povolené rozšírenie D.Bridge 2 (pre webový prehliadač Safari sa nainštaluje spolu s aplikáciou D.Launcher v2.x),
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený systémový dátum a čas.

Aplikácia D.Viewer Java

Aplikácia slúži na prezeranie dátových štruktúr slúžiacich na elektronickú výmenu dát, najmä elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov.

Aplikácia [.xml]

Upozornenie: Pre nainštalovanie a spustenie aplikácie D.Viewer Java je potrebné, aby ste mali nainštalovaný balík aplikácií D.Suite/eIDAS v1.1.1 alebo vyššia, alebo aplikáciu D.Launcher v2.x. Po nainštalovaní aplikácie D.Viewer Java ju budete môcť spustiť aj cez odkaz v zozname aplikácii operačného systému (napr. ponuka Štart, Launchpad).


1. Ovládač na čítačku čipových kariet 

Čítačka Gemalto IDBridge CT30 (PC USB TR alebo PC TWIN)

Ovládač sa inštaluje automaticky.

Čítačka Bit4id miniLector EVO

Čítačka je plug-and-play, a teda nevyžduje dodatočnú inštaláciu ovládača.

 

 

 • Čítačka je podporovaná knižnicou libccid. Táto knižnica je súčasťou väčšiny Linuxových distribúcií: Použite správcu balíčkov z vašej konkrétnej distribúcie Linuxu pre vyhľadanie knižnice libccid a nainštalujte ju.
 • Upozornenie: čítačka IDBridge CT30 nie je podporovaná vo virtualizovanom prostredí pre OS Linux.

2. EID klient (na prihlasovanie, verzia 4.8)

Mint 20/21 [.gz, 63,8 MB] Príručka [.pdf, 3,0 MB]  Príručka k certifikátom [.pdf, 2,3 MB] 

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačka kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom, doklad o povolení na pobyt s čipom, alternatívny autentifikátor
 • operačný systém – Mint 20, Mint 21
 • webový prehliadač – Firefox verzia 113.0, Chrome verzia 114.0
 • Poznámka: správnu konfiguráciu internetového prehliadača a zoznam testovaných čítačiek čipových kariet nájdete v príručke. Poznámky k verzii (zoznam zmien) 
 • Čo EID klient overuje?

   

Debian 10 [.gz, 63,8 MB] Príručka [.pdf, 3,0 MB] Príručka k certifikátom [.pdf, 2,3 MB] 

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačka kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom, doklad o povolení na pobyt s čipom, alternatívny autentifikátor
 • operačný systém – Debian 10, 
 • webový prehliadač – Firefox verzia 113.0, Chrome verzia 114.0
 • Poznámka: správnu konfiguráciu internetového prehliadača a zoznam testovaných čítačiek čipových kariet nájdete v príručke. Poznámky k verzii (zoznam zmien)
 • Čo EID klient overuje?

 

3. Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis

Aplikácia D.Launcher

Na prácu vo webových prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, ako je napríklad Google Chrome, je potrebné si inštalovať aplikáciu D.Launcher, v1.x. Java komponenty pre KEP sa pri použití aplikácie D.Launcher, 1.x stiahnu automaticky, ak má príslušný portál orgánu verejnej moci funkčnosť integrovanú v rámci svojich webových stránok. Nevyhnutnou súčasťou je stiahnutie Oracle JAVA.

Pozor! Nová verzia aplikácie D.Launcher, v2.x spolu s novou verziou knižníc D.Bridge JS, v1.5 a príslušným rozšírením webového prehliadača D.Bridge 2 takisto slúži na spúšťanie a zabezpečenie komunikácie medzi webovou stránkou prehliadača a komponentami pre KEP, ktoré sú integrované v rámci portálových riešení informačných systémov. Zároveň však umožňuje automatickú inštaláciu a aktualizáciu KEP komponentov na platforme Java, vyžadovaného bežiaceho prostredia Java (JRE), ako aj svoju automatickú aktualizáciu, a rieši viacero technologických problémov, ktoré má D.Launcher v1 využitím modernejších technológií.

Odporúčame si nainštalovať obe verzie aplikácie D.Launcher. 

NEVYHNUTNOU SÚČASŤOU PRE ÚSPEŠNÉ PODPISOVANIE cez aplikáciu D.launcher v2.x je potrebné nainštalovať a povoliť rozšírenie D.Bridge 2 do webového prehliadača:

Pre pomoc s inštaláciou rozšírenia postupujte podľa Používateľskej príručky pre D.Launcher v2.x, kapitola 3.3.

Systémové požiadavky pre D.Launcher v1.x a Java verzie komponentov pre KEP

 • operačný systém - GNU/Linux: Mint verzia 13, 17.x, 18; Debian verzia 8; Ubuntu verzia 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS, 20.04 LTS; Fedora: verzia 23, 24, 25,
 • procesor (architektúra CPU): x86, x86_64,
 • Oracle Java 8 (https://www.java.com/en/download/manual.jsp), pozn. kombinácia OpenJDK a IcedTea nie je podporovaná,
 • Java Web Start a Java FX verzia 2.1 a vyššia (súčasť inštalácie Oracle Java),
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná implementácia PKCS#11 rozhrania (32‑bit/64‑bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia,
 • sady nástrojov desktop-file-utils a xdg-utils,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

Systémové požiadavky pre D.Launcher v2.x a Java verzie komponentov pre KEP

 • operačný systém - GNU/Linux: Mint 19.x, 20.0, 20.1, 20.2, 20.3; Mint Debian Edition 4, 5; Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS, 21.04, 21.10, 22.04; Fedora 33, 34, 35, 36; Manjaro 21.0, 21.2.2
 • procesor (architektúra CPU): x86, x86_64
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná implementácia PKCS#11 rozhrania (32‑bit/64‑bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – Mozilla Firefox 78, 89, 91, 101, Google Chrome 91, 100, 101, Chromium 91, 100, 101, Opera 76,
 • vo webovom prehliadači nainštalované a povolené rozšírenie D.Bridge 2
 • sady nástrojov desktop-file-utils, xdg-utils, systemd (zvyčajne súčasť OS)
 • knižnica libfuse2 (zvyčajne súčasť OS, pozn. pre Ubuntu 22.04 treba knižnicu libfuse2 doinštalovať)
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy)
 • správne nastavený systémový dátum a čas

  

Aplikácia D.Viewer Java

Aplikácia slúži na prezeranie dátových štruktúr slúžiacich na elektronickú výmenu dát, najmä elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov.

Aplikácia [.xml]

Upozornenie: Pre nainštalovanie a spustenie aplikácie D.Viewer Java je potrebné, aby ste mali nainštalovaný balík aplikácií D.Suite/eIDAS v1.1.1 alebo vyššia, alebo aplikáciu D.Launcher v2.x. Po nainštalovaní aplikácie D.Viewer Java ju budete môcť spustiť aj cez odkaz v zozname aplikácii operačného systému (napr. ponuka Štart, Launchpad).


1. Ovládač na čítačku čipových kariet 

Čítačka Gemalto IDBridge CT30 (PC USB TR alebo PC TWIN)

Ovládač sa inštaluje automaticky.

Čítačka Bit4id miniLector EVO

Čítačka je plug-and-play, a teda nevyžduje dodatočnú inštaláciu ovládača. • Čítačka je podporovaná knižnicou libccid. Táto knižnica je súčasťou väčšiny Linuxových distribúcií: Použite správcu balíčkov z vašej konkrétnej distribúcie Linuxu pre vyhľadanie knižnice libccid a nainštalujte ju.
 • Upozornenie: čítačka IDBridge CT30 nie je podporovaná vo virtualizovanom prostredí pre OS Linux.

2. EID klient (na prihlasovanie, verzia 4.7)

Mint 19/20 [.gz, 62,4 MB] Príručka [.pdf, 3,0 MB]  Príručka k certifikátom [.pdf, 2,3 MB] 
 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačka kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom, doklad o povolení na pobyt s čipom, alternatívny autentifikátor
 • operačný systém – Mint 19, Mint 20
 • webový prehliadač – Firefox verzia 113.0, Chrome verzia 114.0
 • Poznámka: správnu konfiguráciu internetového prehliadača a zoznam testovaných čítačiek čipových kariet nájdete v príručke. Poznámky k verzii (zoznam zmien)
 • Čo EID klient overuje?
Ubuntu 18.04/20.04 [.gz, 62,4 MB] Príručka [.pdf, 3,0 MB]  Príručka k certifikátom [.pdf, 2,3 MB] 
 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačka kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom, doklad o povolení na pobyt s čipom, alternatívny autentifikátor
 • operačný systém – Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04
 • webový prehliadač – Firefox verzia 113.0, Chrome verzia 114.0
 • Poznámka: správnu konfiguráciu internetového prehliadača a zoznam testovaných čítačiek čipových kariet nájdete v príručke. Poznámky k verzii (zoznam zmien)
 • Čo EID klient overuje?
Debian 9/10 [.gz, 62,4 MB] Príručka [.pdf, 3,0 MB]  Príručka k certifikátom [.pdf, 2,3 MB] 
 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačka kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom, doklad o povolení na pobyt s čipom, alternatívny autentifikátor
 • operačný systém – Debian 9, Debian 10
 • webový prehliadač – Firefox verzia 113.0, Chrome verzia 114.0
 • Poznámka: správnu konfiguráciu internetového prehliadača a zoznam testovaných čítačiek čipových kariet nájdete v príručke. Poznámky k verzii (zoznam zmien)
 • Čo EID klient overuje?

 

3. Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis 

Aplikácia D.Launcher

Na prácu vo webových prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, ako je napríklad Google Chrome, je potrebné si inštalovať aplikáciu D.Launcher, v1.x. Java komponenty pre KEP sa pri použití aplikácie D.Launcher, 1.x stiahnu automaticky, ak má príslušný portál orgánu verejnej moci funkčnosť integrovanú v rámci svojich webových stránok. Nevyhnutnou súčasťou je stiahnutie Oracle JAVA.

Pozor! Nová verzia aplikácie D.Launcher, v2.x spolu s novou verziou knižníc D.Bridge JS, v1.5 a príslušným rozšírením webového prehliadača D.Bridge 2 takisto slúži na spúšťanie a zabezpečenie komunikácie medzi webovou stránkou prehliadača a komponentami pre KEP, ktoré sú integrované v rámci portálových riešení informačných systémov. Zároveň však umožňuje automatickú inštaláciu a aktualizáciu KEP komponentov na platforme Java, vyžadovaného bežiaceho prostredia Java (JRE), ako aj svoju automatickú aktualizáciu, a rieši viacero technologických problémov, ktoré má D.Launcher v1 využitím modernejších technológií.

Odporúčame si nainštalovať obe verzie aplikácie D.Launcher. 

NEVYHNUTNOU SÚČASŤOU PRE ÚSPEŠNÉ PODPISOVANIE cez aplikáciu D.launcher v2.x je potrebné nainštalovať a povoliť rozšírenie D.Bridge 2 do webového prehliadača:

Pre pomoc s inštaláciou rozšírenia postupujte podľa Používateľskej príručky pre D.Launcher v2.x, kapitola 3.3.

 

 

Systémové požiadavky pre D.Launcher v1.x a Java verzie komponentov pre KEP

 • operačný systém - GNU/Linux: Mint verzia 13, 17.x, 18; Debian verzia 8; Ubuntu verzia 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS, 20.04 LTS; Fedora: verzia 23, 24, 25,
 • procesor (architektúra CPU): x86, x86_64,
 • Oracle Java 8 (https://www.java.com/en/download/manual.jsp), pozn. kombinácia OpenJDK a IcedTea nie je podporovaná,
 • Java Web Start a Java FX verzia 2.1 a vyššia (súčasť inštalácie Oracle Java),
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná implementácia PKCS#11 rozhrania (32‑bit/64‑bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia,
 • sady nástrojov desktop-file-utils a xdg-utils,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

Systémové požiadavky pre D.Launcher v2.x a Java verzie komponentov pre KEP

 • operačný systém - GNU/Linux: Mint 19.x, 20.0, 20.1, 20.2, 20.3; Mint Debian Edition 4, 5; Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS, 21.04, 21.10, 22.04; Fedora 33, 34, 35, 36; Manjaro 21.0, 21.2.2
 • procesor (architektúra CPU): x86, x86_64
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná implementácia PKCS#11 rozhrania (32‑bit/64‑bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – Mozilla Firefox 78, 89, 91, 101, Google Chrome 91, 100, 101, Chromium 91, 100, 101, Opera 76,
 • vo webovom prehliadači nainštalované a povolené rozšírenie D.Bridge 2
 • sady nástrojov desktop-file-utils, xdg-utils, systemd (zvyčajne súčasť OS)
 • knižnica libfuse2 (zvyčajne súčasť OS, pozn. pre Ubuntu 22.04 treba knižnicu libfuse2 doinštalovať)
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy)
 • správne nastavený systémový dátum a čas.

Aplikácia D.Viewer Java

Aplikácia slúži na prezeranie dátových štruktúr slúžiacich na elektronickú výmenu dát, najmä elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov.

Aplikácia [.xml]

Upozornenie: Pre nainštalovanie a spustenie aplikácie D.Viewer Java je potrebné, aby ste mali nainštalovaný balík aplikácií D.Suite/eIDAS v1.1.1 alebo vyššia, alebo aplikáciu D.Launcher v2.x. Po nainštalovaní aplikácie D.Viewer Java ju budete môcť spustiť aj cez odkaz v zozname aplikácii operačného systému (napr. ponuka Štart, Launchpad).


Tieto verzie aplikácií pre KEP balíka D.Suite/eIDAS sú určené len pre špeciálne použitie, napr. podpisovanie veľkých (niekoľko 100 MB) PDF súborov. Pre bežné použitie aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis na operačnom systéme MS Windows (32 bit aj 64 bit) odporúčame inštalovať 32 bit verzie aplikácií pre KEP dostupnú v sekcii Operačný systém MS Windows.

Upozornenie: 64-bit verzie aplikácií pre KEP balíka D.Suite/eIDAS je možné spúšťať výlučne pomocou aplikácie D.Launcher. Pred inštaláciou balíka D.Suite/eIDAS je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher.

platforma .NET

Na prácu vo webových prehliadačoch nepodporujúcich technológie ActiveX alebo NPAPI, ako je napríklad MS Edge, Mozilla Firefox alebo Google Chrome, je potrebné si nainštalovať aplikáciu D.Launcher, v1.x a tiež novú verziu D.Launcher v2.x, ktoré sú obe súčasťou balíka klientskych aplikácií pre KEP – D.Suite/eIDAS.

Aplikácia [.exe, 66,6 MB] Dokumentácia [.zip, 10,3 MB] História zmien 

Systémové požiadavky - platforma NET:

 • operačný systém – 64 bit MS Windows 7, Windows 8.x, Windows 10, Windows 11,
 • platforma – .NET framework, verzia 4.5.1 alebo vyššia,
 • certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu, čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA), momentálne nie je použiteľná s občianskym preukazom s čipom (dodávateľ aplikácie pre eID zatiaľ neimplementoval 64bit MSCAPI rozhranie),
 • príslušná 64 bit CSP implementácia MS CryptoAPI; súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením (dostupnosť 64 bit CSP implementácie MS CryptoAPI pre Vaše SSCD zariadenie si overte u Vašej akreditovanej certifikačnej autority),
 • webový prehliadač:
  - ak sú komponenty balíka D.Suite/eIDAS spúšťané pomocou aplikácie D.Launcher v1 – MS Internet Explorer 10/11, Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia, MS Edge v25 alebo vyššia,
  - ak sú komponenty balíka D.Suite/eIDAS spúšťané pomocou aplikácie D.Launcher v2 a rozšírenia D.Bridge 2 – MS Internet Explorer 11 (len 32bit verzia), Mozilla Firefox 78, 89, 91, 101, Google Chrome 91, 100, 101, Chromium 91, 100, 101, Opera 76, 78, Microsoft Edge 91, 96, 97; vo webovom prehliadači nainštalované a povolené rozšírenie D.Bridge 2, pre MS Internet Explorer sa vyžaduje vypnutý chránený režim,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

platforma JAVA

Aplikácia D.Launcher

Na prácu vo webových prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, ako je napríklad Google Chrome, je potrebné si inštalovať aplikáciu D.Launcher, v1.x. Java komponenty pre KEP sa pri použití aplikácie D.Launcher, 1.x stiahnu automaticky, ak má príslušný portál orgánu verejnej moci funkčnosť integrovanú v rámci svojich webových stránok.

Pozor! Nová verzia aplikácie D.Launcher, v2.x spolu s novou verziou knižníc D.Bridge JS, v1.5 a príslušným rozšírením webového prehliadača D.Bridge 2 takisto slúži na spúšťanie a zabezpečenie komunikácie medzi webovou stránkou prehliadača a komponentami pre KEP, ktoré sú integrované v rámci portálových riešení informačných systémov. Zároveň však umožňuje automatickú inštaláciu a aktualizáciu KEP komponentov na platforme Java, vyžadovaného bežiaceho prostredia Java (JRE), ako aj svoju automatickú aktualizáciu, a rieši viacero technologických problémov, ktoré má D.Launcher v1 využitím modernejších technológií.

Odporúčame si nainštalovať obe verzie aplikácie D.Launcher.

 Aplikácia v1.x [.zip 12,7 MB] Aplikácia v2.x [.zip, 14 MB] Dokumentácia[.zip 7,98 MB]  
História zmien

 

NEVYHNUTNOU SÚČASŤOU PRE ÚSPEŠNÉ PODPISOVANIE cez aplikáciu D.launcher v2.x je potrebné nainštalovať a povoliť rozšírenie D.Bridge 2 do webového prehliadača:

Pre pomoc s inštaláciou rozšírenia postupujte podľa Používateľskej príručky pre D.Launcher v2.x, kapitola 3.3.


 

Systémové požiadavky - platforma JAVA:

 • operačný systém – MS Windows 7, Windows 8.x, Windows 10, Windows 11
 • procesor (architektúra CPU): x86_64,
 • ak sú Java verzie komponentov balíka D.Suite/eIDAS spúšťané pomocou aplikácie D.Launcher v1:
  - Oracle Java 8 (https://www.java.com/en/download/manual.jsp), poznámka: kombinácia OpenJDK a IcedTea nie je podporovaná,
  - Java plugin do webového prehliadača (súčasť inštalácie Oracle Java; vyžadovaný pre MS Internet Explorer 7/8/9, voliteľný pre MS Internet Explorer 10/11; môže byť nutné ho v prehliadači MS Internet Explorer povoliť pomocou voľby Tools/Manage add ons),
  - Java Web Start a Java FX verzia 2.1 a vyššia (súčasť inštalácie Oracle Java),
  - webový prehliadač – MS Internet Explorer v7.0 alebo vyššia (IE 7/8/9 len 32 bit, IE 10/11 32 aj 64 bit), Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia, MS Edge v25 alebo vyššia,
 • ak sú komponenty balíka D.Suite/eIDAS spúšťané pomocou aplikácie D.Launcher v2 a rozšírenia D.Bridge 2:
  - webový prehliadač – MS Internet Explorer 11 (len 32bit verzia), Mozilla Firefox 78, 89, 91, 101, Google Chrome 91, 100, 101, Chromium 91, 100, 101, Opera 76, 78, Microsoft Edge 91, 96, 97,
  - vo webovom prehliadači nainštalované a povolené rozšírenie D.Bridge 2, pre MS Internet Explorer sa vyžaduje vypnutý chránený režim,
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná CSP implementácia MS CryptoAPI (iba MS Windows) alebo implementácia PKCS#11 rozhrania (32 bit/64 bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

Aplikácia D.Viewer Java

Aplikácia slúži na prezeranie dátových štruktúr slúžiacich na elektronickú výmenu dát, najmä elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov.

Aplikácia [.xml]

Upozornenie: Pre nainštalovanie a spustenie aplikácie D.Viewer Java je potrebné, aby ste mali nainštalovaný balík aplikácií D.Suite/eIDAS v1.1.1 alebo vyššia, alebo aplikáciu D.Launcher v2.x. Po nainštalovaní aplikácie D.Viewer Java ju budete môcť spustiť aj cez odkaz v zozname aplikácii operačného systému (napr. ponuka Štart, Launchpad).