Ústredný portál verejnej správy

Na stiahnutie

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom (BOK), čítačku čipových kariet a inštalovaný softvér v počítači. Pred inštaláciou aplikácií si prečítajte informácie v časti Ako začať". Na stránke máte k dispozícii nasledujúci softvér: ovládače k čítačke kariet, aplikáciu na prihlasovanie (pre eID) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Kvalifikovaný elektronický podpis môžete vytvoriť a validovať v operačnom systéme MS Windows aj cez bezplatnú aplikáciu Národného bezpečnostného úradu QES.

Začnite kliknutím na tlačidlo „Zistiť operačný systém“. Zobrazia sa vám konkrétne aplikácie, ktoré si nainštalujte do vášho počítača. Pred inštaláciou si preverte, či váš počítač spĺňa minimálne systémové požiadavky. Po dokončení inštalácie programov je potrebné počítač reštartovať. Ak potrebujete poradiť, obráťte sa na operátorov Kontaktného centra.

Odôvodnenie vyžadovania inštalácie aplikácií a Informácie pre integrátorov sú dostupné na samostatnej stránke


Inštalácia balíčka aplikácií

Od 10. augusta 2018 je možné ovládače k čítačkám čipových kariet (Gemalto, Bit4id), aplikáciu na prihlásenie (Aplikáciu pre eID) a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS) stiahnuť a postupne nainštalovať prostredníctvom jedného inštalačného súboru.

Aplikácia [.exe, 4,4 MB] Technické informácie [.pdf, 717 kB] Návod k inštalácii [.pdf, 959 kB] 

 • osobný počítač s prístupom na Internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • operačný systém – Windows 10, 8, 8.1, 7
 • čítačka kontaktných čipových kariet,
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer, v7.0 alebo vyššia (Odporúčaná je minimálne verzia 9.), Mozilla Firefox v23 alebo vyššia, Google Chrome v28 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v15 alebo vyššia, MS Edge v25 alebo vyššia,
 • platforma – .NET framework, verzia 4.0 alebo vyššia,
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu,
 • príslušná CSP implementácia MS CryptoAPI; súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

V prípade, že nechcete využiť inštaláciu všetkých aplikácií cez jeden inštalačný súbor, môžete si uvedené aplikácie stiahnuť a nainštalovať jednotlivo na nižšie uvedenom odkaze, v ktorom nájdete aj používateľské príručky, prípadne videonávody.1. Ovládač na čítačku čipových kariet 

Čítačka Bit4id miniLector EVO

Ovládač sa inštaluje automaticky. V prípade, že sa ovládač neinštaluje automaticky, stiahnite si príslušný ovládač.

Ovládač [.zip, 2,02 MB]


Čítačka Gemalto IDBridge CT30 (PC USB TR alebo PC TWIN)

Ovládač je potrebné stiahnuť a inštalovať. Verzia ovládača: 4.1.4.0

Ovládač [.exe, 2,07 MB] Videonávod
 

Systémové požiadavky:

 • operačný systém – Windows 10, 8, 8.1, 7, XP, Vista, 2000 / Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016
V prípade hlásenia chyby so Smart Card postupujte, prosím, podľa návodu Overenie služby Smart Card [.pdf, 1013.8 kB]

2. Aplikácia pre eID (na prihlásenie, verzia 3.7)

Aplikácia [.exe, 42,6 MB] Príručka [.pdf, 4,3 MB] Príručka k certifikátom [.pdf, 2,1 MB] Videonávod
 

Systémové požiadavky:

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • operačný systém – Windows XP SP3, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
 • čítačka kontaktných čipových kariet s nainštalovaným ovládačom,
 • občiansky preukaz s čipom, doklad o pobyte s čipom, alternatívny autentifikátor,
 • webový prehliadač – Microsoft Edge verzia 90, Internet Explorer verzia 11, Chrome verzia 90, Firefox verzia 88, Opera verzia 76,
 • Poznámka: správnu konfiguráciu internetového prehliadača a zoznam testovaných čítačiek čipových kariet nájdete v príručke. Čo Aplikácia pre eID overuje?

3. Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS, verzia 1.0.29)

Podľa systémových požiadaviek uvedených na príslušnom portáli orgánu verejnej správy si nainštalujte balík klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS určený na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu pre platformu .NET alebo , ktoré ponúkajú rovnakú funkčnosť. Niektoré staršie špecializované portály orgánov verejnej správy (mimo www.slovensko.sk) zatiaľ podporujú iba .NET verziu. Balík aplikácií D.Suite/eIDAS obsahuje nasledujúce komponenty pre vytváranie a prezeranie dátových štruktúr obsahujúcich kvalifikovaný elektronický podpis: D.Launcher, D.Signer/XAdES, D.Viewer, D.Signer Tools.

Upozornenie: Pred inštaláciou aplikácie D.Launcher je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher v1.0.0.4 alebo nižšej verzie.

Aplikácia [.zip, 100 MB] Dokumentácia [.zip, 7,3 MB] Videonávod História zmien

platforma JAVA

Na prácu vo webových prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, ako je napríklad Google Chrome, je potrebné si inštalovať aplikáciu D.Launcher. Java komponenty pre KEP sa pri použití aplikácie D.Launcher stiahnu automaticky, ak má príslušný portál orgánu verejnej moci funkčnosť integrovanú v rámci svojich webových stránok.

Používateľská dokumentácia JAVA aplikácií

Dokumentácia [.zip, 5,06 MB]

 • operačný systém MS Windows 7 , Windows 8.x, Windows 10,
 • procesor (architektúra CPU): x86, x86_64,
 • Oracle Java 8 (https://www.java.com/en/download/manual.jsp), poznámka: kombinácia OpenJDK a IcedTea nie je podporovaná,
 • Java plugin do webového prehliadača (súčasť inštalácie Oracle Java; vyžadovaný pre MS Internet Explorer 7/8/9, voliteľný pre MS Internet Explorer 10/11; môže byť nutné ho v prehliadači MS Internet Explorer povoliť pomocou voľby Tools/Manage add ons),
 • Java Web Start a Java FX verzia 2.1 a vyššia (súčasť inštalácie Oracle Java),
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná CSP implementácia MS CryptoAPI (iba MS Windows) alebo implementácia PKCS#11 rozhrania (32 bit/64 bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer v7.0 alebo vyššia (IE 7/8/9 len 32 bit, IE 10/11 32 aj 64 bit), Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia, MS Edge v25 alebo vyššia,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

Aplikácia D.Launcher (verzia 1.2.0.2)

Upozornenie: pred inštaláciou aplikácie D.Launcher je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher 1.0.0.4 a nižšej verzie.

Aplikácia [.zip, 50 MB] Príručka [.pdf 2,2 MB]

 

Systémové požiadavky - platforma .NET:

 • operačný systém – MS Windows 7, Windows 8.x, Windows 10,
 • platforma – .NET framework, verzia 4.5.1 alebo vyššia,
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA),
 • príslušná CSP implementácia MS CryptoAPI; súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer, v7.0 alebo vyššia (IE 7/8/9 len 32 bit, IE 10/11 32 aj 64 bit), Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia, MS Edge v25 alebo vyššia,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

1. Ovládače k čítačke čipových kariet 

Gemalto IDBridge CT30 (priesvitná čítačka)

Inštalácia ovládača nie je potrebná.

Bit4id miniLector EVO (biela čítačka)

Ovládač nižšie je určený len pre procesor Intel. Čítačka na macOS s procesorom M1 nevyžaduje inštaláciu ovládača a je automaticky funkčná. Na macOS s procesorom M1 ovládač nižšie neinštalujte, nakoľko môže spôsobiť jej nefunkčnosť. 

Ovládač pre Intel [.zip, 375 kB]

 

2. Aplikácia pre eID (na prihlasovanie, verzia 3.7)

Aplikácia [.dmg, 46,1 MB] Príručka [.pdf, 3,8 MB] Príručka k certifikátom [.pdf, 2,1 MB] 

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • operačný systém – macOS Sierra (verzia 10.12), macOS High Sierra (verzia 10.13), macOS Mojave (verzia 10.14), macOS Catalina (verzia 10.15), macOS Big Sur (verzia 11.3)
 • čítačka kontaktných čipových kariet,
 • občiansky preukaz s čipom, doklad o povolení na pobyt s čipom, alternatívny autentifikátor
 • webový prehliadač - Safari verzia 14.0, Firefox verzia 88.0, Chrome verzia 90
 • Poznámka: správnu konfiguráciu internetového prehliadača a zoznam testovaných čítačiek čipových kariet nájdete v príručke. Čo Aplikácia pre eID overuje?

3. Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis

Oracle Java (nevyhnutná súčasť pre aplikáciu D.Launcher)

Poznámka: Po kliknutí na tlačidlo Aplikácia budete presmerovaní na webovú stránku, za ktorej obsah je zodpovedná tretia strana.

Aplikácia [www.java.com] Dokumentácia [.zip, 5,5 MB] História zmien
 • operačný systém -Mac OS X: verzia 10.12-10.15
 • procesor (architektúra CPU): x86_64,
 • Oracle Java 8 (https://www.java.com/en/download/manual.jsp), poznámka: kombinácia OpenJDK a IcedTea nie je podporovaná,
 • Java Web Start a Java FX verzia 2.1 a vyššia (súčasť inštalácie Oracle Java),
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná implementácia PKCS#11 rozhrania (32‑bit/64‑bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Safari 9, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

Aplikácia D.Launcher (verzia 1.2.0.2)

Aplikácia [.dmg, 12,7 MB] Príručka [.pdf, 2,6 MB] História zmien

1. Ovládač na čítačku čipových kariet 

Čítačka Gemalto IDBridge CT30 (PC USB TR alebo PC TWIN)

Ovládač sa inštaluje automaticky.

Čítačka Bit4id miniLector EVO

Ovládač sa inštaluje automaticky. V prípade, že sa ovládač nenainštaluje automaticky, stiahnite si príslušný ovládač.

Ovládač [.zip, 96 kB] 

 

 • Čítačka je podporovaná knižnicou libccid. Táto knižnica je súčasťou väčšiny Linuxových distribúcií: Použite správcu balíčkov z vašej konkrétnej distribúcie Linuxu pre vyhľadanie knižnice libccid a nainštalujte ju.
 • Upozornenie: čítačka IDBridge CT30 nie je podporovaná vo virtualizovanom prostredí pre OS Linux.

2. Aplikácia pre eID (na prihlasovanie, verzia 3.7)

Mint 19 [.gz, 29,1 MB] Príručka [.pdf, 3,2 MB]  Príručka k certifikátom [.pdf, 2,6 MB] 

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačka kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom, doklad o povolení na pobyt s čipom, alternatívny autentifikátor
 • operačný systém – Mint 19, Mint 20
 • webový prehliadač – Firefox verzia 88, Chrome verzia 90
 • Poznámka: správnu konfiguráciu internetového prehliadača a zoznam testovaných čítačiek čipových kariet nájdete v príručke. Čo Aplikácia pre eID overuje?

   

Debian 9/10 [.gz, 27,5 MB] Príručka [.pdf, 3,2 MB] Príručka k certifikátom [.pdf, 2,6 MB] 

 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačka kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom, doklad o povolení na pobyt s čipom, alternatívny autentifikátor
 • operačný systém – Debian 9, Debian 10
 • webový prehliadač – Firefox verzia 88, Chrome verzia 90
 • Poznámkasprávnu konfiguráciu internetového prehliadača a zoznam testovaných čítačiek čipových kariet nájdete v príručke. Čo Aplikácia pre eID overuje?

3. Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis

Na prácu vo webových prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, ako je napríklad Google Chrome, je potrebné si inštalovať aplikáciu D.Launcher. Java komponenty pre KEP sa pri použití aplikácie D.Launcher stiahnu automaticky, ak má príslušný portál orgánu verejnej moci funkčnosť integrovanú v rámci svojich webových stránok.

Upozornenie: pred inštaláciou aplikácie D.Launcher je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher 1.0.0.4 nižšej verzie.

Používateľská dokumentácia JAVA aplikácií

Dokumentácia [.zip, 5,5 MB] História zmien

 • operačný systém - GNU/Linux: Mint verzia 13, 17.x, 18; Debian verzia 8; Ubuntu verzia 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS, 20.04 LTS; Fedora: verzia 23, 24, 25,
 • procesor (architektúra CPU): x86, x86_64,
 • Oracle Java 8 (https://www.java.com/en/download/manual.jsp), poznámka: kombinácia OpenJDK a IcedTea nie je podporovaná,
 • Java Web Start a Java FX verzia 2.1 a vyššia (súčasť inštalácie Oracle Java),
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná implementácia PKCS#11 rozhrania (32‑bit/64‑bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia,
 • sady nástrojov desktop-file-utils a xdg-utils,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

Aplikácia D.Launcher (verzia 1.1.0.1a)

Upozornenie: pred inštaláciou aplikácie D.Launcher je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher v1.0.0.4 alebo nižšej verzie.

Aplikácia [.zip, 23,6 MB] Príručka [.pdf, 2,6 MB] História zmien


1. Ovládač na čítačku čipových kariet 

Čítačka Gemalto IDBridge CT30 (PC USB TR alebo PC TWIN)

Ovládač sa inštaluje automaticky.

Čítačka Bit4id miniLector EVO

Ovládač sa inštaluje automaticky. V prípade, že sa ovládač nenainštaluje automaticky, stiahnite si príslušný ovládač.

Ovládač [.zip, 96 kB] 

 • Čítačka je podporovaná knižnicou libccid. Táto knižnica je súčasťou väčšiny Linuxových distribúcií: Použite správcu balíčkov z vašej konkrétnej distribúcie Linuxu pre vyhľadanie knižnice libccid a nainštalujte ju.
 • Upozornenie: čítačka IDBridge CT30 nie je podporovaná vo virtualizovanom prostredí pre OS Linux.

2. Aplikácia pre eID (na prihlasovanie, verzia 3.7)

Mint 19/20 [.gz, 27,6 MB] Príručka [.pdf, 3,2 MB]  Príručka k certifikátom [.pdf, 2,6 MB] 
 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačka kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom, doklad o povolení na pobyt s čipom, alternatívny autentifikátor
 • operačný systém – Mint 19, Mint 20
 • webový prehliadač – Firefox verzia 88, Chrome verzia 90
 • Poznámka: správnu konfiguráciu internetového prehliadača a zoznam testovaných čítačiek čipových kariet nájdete v príručke. Čo Aplikácia pre eID overuje?
Ubuntu 18.04/20.04 [.gz, 27,5 MB] Príručka [.pdf, 3,2 MB]  Príručka k certifikátom [.pdf, 2,6 MB] 
 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačka kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom, doklad o povolení na pobyt s čipom, alternatívny autentifikátor
 • operačný systém – Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04
 • webový prehliadač – Firefox verzia 88, Chrome verzia 90
 • Poznámka: správnu konfiguráciu internetového prehliadača a zoznam testovaných čítačiek čipových kariet nájdete v príručke. Čo Aplikácia pre eID overuje?
Debian 9/10 [.gz, 27,4 MB] Príručka [.pdf, 3,2 MB]  Príručka k certifikátom [.pdf, 2,6 MB] 
 • osobný počítač s prístupom na Internet
 • čítačka kontaktných čipových kariet
 • občiansky preukaz s čipom, doklad o povolení na pobyt s čipom, alternatívny autentifikátor
 • operačný systém – Debian 9, Debian 10
 • webový prehliadač – Firefox verzia 88, Chrome verzia 90
 • Poznámka: správnu konfiguráciu internetového prehliadača a zoznam testovaných čítačiek čipových kariet nájdete v príručke. Čo Aplikácia pre eID overuje?

3. Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis

Na prácu vo webových prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, ako je napríklad Google Chrome, je potrebné si inštalovať aplikáciu D.Launcher. Java komponenty pre KEP sa pri použití aplikácie D.Launcher stiahnu automaticky, ak má príslušný portál orgánu verejnej moci funkčnosť integrovanú v rámci svojich webových stránok.

Upozornenie: pred inštaláciou aplikácie D.Launcher je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher nižšej verzie.

Používateľská dokumentácia JAVA aplikácií

Dokumentácia [.zip, 5,5 MB] História zmien

 • operačný systém - GNU/Linux: Mint verzia 13, 17.x, 18; Debian verzia 8; Ubuntu verzia 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS, 20.04 LTS; Fedora: verzia 23, 24, 25,
 • procesor (architektúra CPU): x86_64,
 • Oracle Java 8 (https://www.java.com/en/download/manual.jsp), poznámka: kombinácia OpenJDK a IcedTea nie je podporovaná,
 • Java Web Start a Java FX verzia 2.1 a vyššia (súčasť inštalácie Oracle Java),
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná implementácia PKCS#11 rozhrania (32‑bit/64‑bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením
 • webový prehliadač – Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia,
 • sady nástrojov desktop-file-utils a xdg-utils,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

Aplikácia D.Launcher (verzia 1.1.0.1a)

Upozornenie: pred inštaláciou aplikácie D.Launcher je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher v1.0.0.4 alebo nižšej verzie.

Aplikácia [.zip, 30,8 MB] Príručka [.pdf, 2,6 MB] História zmien

Aplikácia pre kvalifikovaný elektronický podpis

64-bit verzie aplikácií pre KEP pre Windows

Tieto verzie aplikácií pre KEP balíka D.Suite/eIDAS sú určené len pre špeciálne použitie, napr. podpisovanie veľkých (niekoľko 100 MB) PDF súborov. Pre bežné použitie aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis na operačnom systéme MS Windows (32‑bit aj 64‑bit) odporúčame inštalovať 32‑bit verzie aplikácií pre KEP dostupnú v sekcii Operačný systém.
Upozornenie: 64‑bit verzie aplikácií pre KEP balíka D.Suite/eIDAS  je možné spúšťať výlučne pomocou aplikácie D.Launcher. Pred inštaláciou balíka D.Suite/eIDAS je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher. 

Ak sú KEP komponenty integrované do web stránok cez knižnice D.Bridge JS a komponenty sa spúšťajú pomocou aplikácie D.Launcher, v „Nastaveniach” aplikácie D.Launcher je možné zvoliť, či sa budú spúšťať natívne .NET komponenty alebo Java aplikácie. Ak je zakliknuté „Zakázať natívne aplikácie“, spúšťajú sa Java aplikácie.

platforma .NET

Aplikácia [.zip, 105 MB] Príručka [.zip, 6,9 MB] História zmien

 • operačný systém – 64‑bit MS Windows 7, Windows 8.x, Windows 10,
 • platforma – .NET framework, verzia 4.5.1 alebo vyššia,
 • certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu, čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA), momentálne nie je použiteľná s občianskym preukazom s čipom (dodávateľ aplikácie pre eID zatiaľ neimplementoval 64bit MSCAPI rozhranie),
 • príslušná 64‑bit CSP implementácia MS CryptoAPI; súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením (dostupnosť 64‑bit CSP implementácie MS CryptoAPI pre Vaše SSCD zariadenie si overte u Vašej akreditovanej certifikačnej autority),
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer 10/11, Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia, MS Edge v25 alebo vyššia,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas. 

platforma JAVA

Na prácu vo webových prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, ako je napríklad Google Chrome, je potrebné si inštalovať aplikáciu D.Launcher. Java komponenty pre KEP sa pri použití aplikácie D.Launcher stiahnu automaticky, ak má príslušný portál orgánu verejnej moci funkčnosť integrovanú v rámci svojich webových stránok.

Používateľská dokumentácia JAVA aplikácií

Dokumentácia [.zip, 5,5 MB] História zmien

 • operačný systém – MS Windows 7, Windows 8.x, Windows 10,
 • Oracle Java 8 (https://www.java.com/en/download/manual.jsp), poznámka: kombinácia OpenJDK a IcedTea nie je podporovaná,
 • Java plugin do webového prehliadača (súčasť inštalácie Oracle Java; vyžadovaný pre MS Internet Explorer 7/8/9, voliteľný pre MS Internet Explorer 10/11; môže byť nutné ho v prehliadači MS Internet Explorer povoliť pomocou voľby Tools/Manage add‑ons),
 • Java Web Start a Java FX verzia 2.1 a vyššia (súčasť inštalácie Oracle Java),
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu + čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná CSP implementácia MS CryptoAPI (iba MS Windows) alebo implementácia PKCS#11 rozhrania (32‑bit/64‑bit podľa platformy Java); súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer v7.0 alebo vyššia (IE 7/8/9 len 32‑bit, IE 10/11 32 aj 64‑bit), Mozilla Firefox, v45 alebo vyššia, Google Chrome v51 alebo vyššia (prípadne Chromium), Opera v38 alebo vyššia, MS Edge v25 alebo vyššia,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.

Aplikácia D.Launcher (verzia 1.2.0.2)

Upozornenie: pred inštaláciou je potrebné najprv vykonať odinštaláciu aplikácie D.Launcher nižšej verzie.

Aplikácia [.zip, 45,3 MB] Príručka [.pdf, 2,6 MB] História zmien

Verzie 3 .NET aplikácií pre KEP

Verzia aplikácie D.Signer/XAdES .NET v3.0 a súvisiacich komponentov pre KEP zostáva aj naďalej sprístupnená na portáli ÚPVS, keďže je kompatibilná s portálmi niektorých orgánov verejnej moci (MV SR, CEP FS SR a iné).

Aplikácia [.zip, 24 MB] Príručka [.zip, 4,0 MB]

 • operačný systém - MS Windows 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server. Vista, Windows 7. Windows 8,
 • Platforma - .NET framework, verzia 2.0-3.5,
 • občiansky preukaz s čipom alebo iné certifikované SSCD zariadenie pre generovanie kľúčových párov a vytváranie elektronického podpisu, čítačka a ovládače podľa odporúčaní akreditovanej certifikačnej autority (ACA); prípadne PKCS#12/PFX súbor ako úložisko podpisového certifikátu,
 • príslušná CSP implementácia MS CryptoAPI; súčasť softvéru dodávaného s SSCD zariadením,
 • webový prehliadač – MS Internet Explorer, v6.0 a vyššia (D.Signer/XAdES .NET 64‑bit nespolupracuje s MS Internet Explorer 64‑bit v10.x a vyššia) alebo prehliadač s podporou NP API: Firefox v3.x, Google Chrome v12.x – v44, Opera v10.x, Safari 5.1 alebo viac,
 • prístup na internet (prípadne správne nastavenia pre proxy),
 • správne nastavený aktuálny systémový dátum a čas.