Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie s možnosťou podania návrhu na poskytnutie dočasnej ochrany

Zvoľte poskytovateľa služby