Ústredný portál verejnej správy

Cestovanie do zahraničia

Cestovanie a doprava

Pred vycestovaním do zahraničia je dôležité vedieť aspoň základné informácie o krajine, do ktorej cestujete - aké doklady sú potrebné pre vstup do krajiny, či sú potrebné víza, v akej mene sa v krajine platí. V dnešných časoch sa čoraz viac oplatí informovať aj o bezpečnostnej situácii v cieľovej destinácii a zistiť si aspoň základné informácie o zvyklostiach, tradíciách, miestnych či náboženských pomeroch.

Doklady

Na cestu do zahraničia je potrebné mať platný cestovný doklad (občiansky preukaz alebo cestovný pas), ktorého platnosť nevyprší počas pobytu v zahraničí (spravidla sa vyžaduje šesťmesačná platnosť). Ešte pred samotnou cestou do zahraničia si zistite, aké iné podmienky má pre vstup občana SR daná krajina a vybavte si potrebné náležitosti.

Aktuálne informácie o dokladoch nájdete na stránke ministerstva zahraničných vecí alebo môžete využiť služby informačného centra a zavolať na číslo +421 2 5978 5978.

Okrem cestovného dokladu je dobré mať so sebou aj kópiu cestovného dokladu resp. stránky s fotografiou. V prípade straty alebo jeho odcudzenia si tak uľahčíte vybavovanie náhradného cestovného dokladu. 

Peniaze

Pri vstupe do krajiny vás úradníci pri kontrole na hraniciach môžu požiadať o preukázanie finančnej sumy, ktorá by mala pokryť vaše finančné zabezpečenie počas uvádzanej dĺžky pobytu v zahraničí. Jednotlivé sumy a spôsob, akým treba čiastku preukázať (hotovosť, platobné karty), si určujú štáty samostatne. Nezabudnite sa pred cestou preto o tom informovať. Mohlo by sa stať, že vás pre nedostatok finančných prostriedkov nevpustia do krajiny, resp. vás vyhostia. 

Informovanosť a bezpečnosť

Nikdy nepodceňujte informácie o krajine, do ktorej cestujete. Oplatí sa vedieť aspoň základné informácie o jej zvyklostiach, tradíciách, bezpečnosti či momentálnej situácii v krajine. 

Pred cestou do zahraničia máte možnosť sa dobrovoľne elektronicky registrovať do systému ministerstva zahraničných vecí, prostredníctvom formulára Podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí. Registrácia je bezplatná a umožní vám poskytnúť dôležité informácie pred vycestovaním, včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoc v núdzových situáciách. Prostredníctvom nej budete  upozornení na krízové situácie (napr. prírodné a živelné katastrofy, priemyselné, ekologické a technické havárie, pandémie a epidémie, sociálno-spoločenské krízy, organizovaný zločin, terorizmus alebo ozbrojené konflikty), ktoré sa vyskytnú počas vašej cesty formou SMS alebo telefonicky. 

Pri registrácii zadávate o sebe základné údaje a kontakty na seba ako mobilné číslo a/alebo e-mailová adresa, na ktorej budete dostupní počas cesty do zahraničia. Ďalej máte možnosť uviesť núdzový kontakt, váš cestovný plán (cieľovú destináciu, dátum odchodu a návratu) a osobné údaje spolucestujúcich.

Po úspešnej registrácii dostanete registračný kód, ktorým sa prihlasujete do systému a ďalej máte možnosť meniť a aktualizovať zadané údaje. Registrácia je vždy platná do dátumu ukončenia cesty v zahraničí (vaše údaje sa automaticky po 30 dňoch po plánovanom ukončení cesty vymažú).

Pomoc občanom v zahraničí

Ak sa predsa len dostanete do nepriaznivej situácie a potrebujete pomoc, kontaktujte konzula Slovenskej republiky v danej krajine (zoznam zastupiteľských úradov).

V prípade, že v krajine Slovenská republika nemá diplomatické alebo konzulárne zastúpenie, môžete požiadať o pomoc na diplomatickej misii a konzulárnom úrade iných členských štátov Európskej únie. Každý občan Únie má na území tretej krajiny, v ktorej sa nenachádza diplomatické zastupiteľstvo členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, právo na poskytnutie ochrany diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi ktoréhokoľvek iného členského štátu a za tých istých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu.

Dátum poslednej zmeny: 21. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 17. 12. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk