Ústredný portál verejnej správy

Cestovanie do zahraničia

Cestovanie

Pred vycestovaním do zahraničia je dôležité vedieť aspoň základné informácie o krajine, do ktorej cestujete - aké doklady sú potrebné pre vstup do krajiny, či sú potrebné víza, v akej mene sa v krajine platí. V dnešných časoch sa čoraz viac oplatí informovať aj o bezpečnostnej situácii v cieľovej destinácii a zistiť si aspoň základné informácie o zvyklostiach, tradíciách, miestnych či náboženských pomeroch.
 1. Doklady
 2. Podmienky pobytu v krajinách EÚ
 3. Cestovanie v rámci Schengenského priestoru
 4. Peniaze
 5. Informovanosť a bezpečnosť
 6. Pomoc občanom v krízových situáciách
 7. Čo robiť v prípade krádeže?

1. Doklady

Na cestovanie do zahraničia potrebujú slovenskí občania buď platný občiansky preukaz alebo cestovný pas (zvyčajne musí byť platný aj 6 mesiacov po plánovanom odchode). Pri cestovaní do niektorých krajín sú potrebné aj víza, ktoré si občan musí vybaviť vopred alebo si ich zakúpi pri vstupe do krajiny v závislosti od podmienok stanovených danou krajinou. O tom, či víza potrebujete sa dozviete na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a na konzulárnych zastúpeniach jednotlivých štátov. Viac informácií o cestovných dokladoch potrebných pri cestovaní do zahraničia.

Pred ochodom do zahraničia odporúčame aby si občania skontrolovali aktuálnu situáciu v danej krajine v súvislosti s opatreniami zamedzujúcimi šírenie ochorenia COVID-19. Potrebné informácie nájdete na portáli Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

2. Podmienky pobytu v krajinách EÚ

Podmienky pobytu v krajinách EÚ

Ak sa rozhodnete zdržať sa pri cestovaní v krajine EÚ dlhšie ako tri mesiace, budete si musieť vybaviť prechodný alebo trvalý pobyt, podľa predpisov daného štátu. Ak však v krajine strávite menej ako 3 mesiace, nepotrebujete žiadne víza a postačí vám platný cestovný doklad, v tomto prípade len občiansky preukaz.

3. Cestovanie v rámci EÚ a Schengenského priestoru

Pri cestovaní v rámci EÚ a Schengenského priestoru môžu slovenskí občania využívať ako cestovný doklad len občiansky preukaz.

Zoznam krajín:

Členské štáty EÚ/členovia Schengenského priestoru: 

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česko
 • Chorvátsko
 • Cyprus
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Holandsko
 • Írsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Luxembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Nemecko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rakúsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Taliansko
Členovia Schengenského priestoru:
 • Island
 • Lichtenštajnsko
 • Nórsko
 • Švajčiarsko
Ostatné:
 • Čierna Hora
 • Srbsko
 • Bosna a Hercegovina
 • Severomacedónska republika
 • Albánsko
 • Gruzínsko
 • Moldavsko
 • Gibraltár

Poznámka:
Pri využití leteckej dopravy si môžu niektoré letecké prepravné spoločnosti určiť podmienku predloženia cestovného pasu. Túto informáciu si musia turisti zistiť sami u svojho prepravcu. 

4. Peniaze

Niektoré štáty vyžadujú od prichádzajúcich turistov, aby ešte pred vycestovaním, prípadne priamo pri príchode do krajiny, dokázali finančné krytie ich pobytu. Teda, aby preukázali, že majú dostatok peňazí so sebou alebo na účte, aby mohli v krajine vyžiť. Tieto sumy sú stanovené, a preto si ich musia turisti zistiť vopred (napríklad na stránke veľvyslanectva konkrétnej krajiny).

5. Informovanosť a bezpečnosť

Pri cestovaní je vždy vhodné, aby ste si vopred zistili informácie o tamojších zvyklostiach, tradíciách a aktuálnej bezpečnostnej situácii. Tieto údaje nájdete na internete aj na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Pre vašu bezpečnosť je možné sa zaregistrovať na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Ide o bezplatnú službu, ktorá vám poskytne aktuálne informácie o bezpečnostnej situácii a taktiež vás v prípade hroziaceho nebezpečenstva upozorní. Stačí vyplniť formulár s informáciami o ceste a kontaktnými údajmi, aby vás ministerstvo mohlo v prípade potreby kontaktovať a poskytnúť vám pomoc. Viac informácií o registrácii.

6. Pomoc občanom v krízových situáciách

Ak ste sa pri cestovaní dostali do krízovej situácie, je potrebné, aby ste kontaktovali slovenský konzulát. Ak sa v danej krajine nenachádza, môžete kontaktovať konzulát niektorej krajiny EÚ, ktorý vám poskytne rovnaké služby.

7. Čo robiť v prípade krádeže?

Modelovou situáciou môže byť prípad, ak vám niekto ukradne doklady. Okamžite sa musíte dostaviť na políciu, kde vypoviete o krádeži a požiadate o vystavenie potvrdenie o krádeži. Ak vám ho nevydajú, zaznamenajte si čo najviac údajov o policajnom oddelení, kde ste krádež nahlásili. Následne zavolajte (ak nemáte mobil, vyžiadajte si telefonát z policajnej stanice) alebo rovno navštívte veľvyslanectvo Slovenskej republiky. Vysvetlite vašu situáciu a držte sa pokynov od veľvyslanca. Ak ste prišli o cestovný doklad, na veľvyslanectve vám vystavia náhradný doklad, s ktorým sa môžete vrátiť domov. 

Dátum poslednej zmeny: 15. 6. 2022
Dátum zverejnenia: 17. 12. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
+421800222222
callcentrum@minv.sk

Lokalita

 • Slovensko