Ústredný portál verejnej správy

Určenie mena, určenie rodného priezviska

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba možní rodičom dieťaťa podať žiadosť o určenie mena, určenie rodného priezviska pred rozhodnutím súdu v prípade, ak sa rodičia dohodnú na mene alebo priezvisku skôr, ako o určení mena, rodného priezviska rozhodne súd. Informácie o službe

Prejsť na službu