Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vyznačenie právoplatnosti a vzdanie sa odvolania v rozhodnutiach na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi

Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Popis služby

Služba umožní fyzickej osobe alebo právnickej osobe požiadať o vyznačenie právoplatnosti v rozhodnutiach na zaobchádzanie s drogovými prekurzormi. Žiadosti je možné podávať prostredníctvom formulára dostupného na web stránke ŠÚKL v listinnej podobe, ako aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektroninký občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu