Ústredný portál verejnej správy

Zdravotné postihnutie a podpora sociálneho začlenenia FO s ŤZP do spoločnosti

Rodina a vzťahy

Zdravie človeka je jednou z najdôležitejších hodnôt, ktorá priamo úmerne ovplyvňuje kvalitu a spôsob života. Len málokedy si zdravý človek dokáže predstaviť, čím musia osoby so zdravotným postihnutím dennodenne prechádzať, aké sú ich potreby, prekážky, či obmedzenia v spoločnosti. Na druhej strane väčšina občanov so zdravotným postihnutím nestojí o ľútosť, ale chcú sa začleniť do normálneho života na všetkých úrovniach, nájsť si primeranú prácu, partnera, bývanie. Sociálne začlenenie zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti zabezpečuje v niektorých životných situáciách štát, prostredníctvom poskytnutia rôznych peňažných príspevkov.

Dátum poslednej zmeny: 31. 3. 2017
Dátum zverejnenia: 20. 8. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko