Ústredný portál verejnej správy

Sprístupňovanie nástrojov rozvoja školskej spôsobilosti

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Cieľom elektronickej služby „Sprístupňovanie nástrojov rozvoja Školskej spôsobilosti“ je poskytnúť rodičom, materským školám, základným školám a centrám pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie jednotný nástroj pre rozvíjanie a diagnostikovanie školskej spôsobilosti detí.V rámci elektronickej služby „Sprístupňovanie nástrojov rozvoja Školskej spôsobilosti“ bude implementovaný jednotný systém, ktorý poskytne všetkým materským a základným školám prístup k jednotnej metodike prípravy a posudzovania školskej spôsobilosti, vrátane materiálov, aktivít a vzdelávacích pomôcok pre použitie v materských školách. Systém umožní jednoduché vyhodnotenie školskej spôsobilosti pomocou jednotných testov, vytvorenie posudku školskej spôsobilosti dieťaťa a jeho následné publikovanie. Informácie o službe

Prejsť na službu