Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy v cestnej doprave

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba na základe výsledkov dosahovaných a zaznamenávaných do JISCD-ESD počas absolvovania prípravy, výcviku a kurzov umožňuje vydať osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy v cestnej doprave. Informácie o službe

Prejsť na službu