Ústredný portál verejnej správy

Podanie žiadosti o vydanie úmrtného listu s pôvodným menom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba možní občanovi (oprávnenej osobe – manžel, manželka, deti, rodičia) podať žiadosť o vydanie úradného výpisu s pôvodným menom zapísaným v matrike. Informácie o službe

Prejsť na službu