Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o priestupkoch občana v gescií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní priestupcom elektronický prístup k zoznamu priestupkov v gescií MV SR, ktorých sa priestupca dopustil a sú zaevidované. Následne je možné pre vybranú pokutu zobraziť detail a v prípade udelenej pokuty aj stav daného záväzku priestupcu voči MV SR. Služba bude poskytnutá po identifikácií konkrétneho priestupcu. Zoznam priestupkov bude dostupný pomocou služby „Informovanie sa o priestupku v gescií MV SR“ odkiaľ pomocou služieb „ Informovanie sa o pokutách k priestupku v gescií MV SR“ a „ublikovanie informácií o stave pokút“ bude získaná informácia o stave vybavenia pokuty. Informácie o službe

Prejsť na službu