Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o preventívnej starostlivosti občana a o zdravom životnom štýle

Ministerstvo zdravotníctva SR

Popis služby

Služba Informovanie sa o preventívnej starostlivosti občana a o zdravom životnom štýle zabezpečí občanovi efektívny prístup k informáciám o zdravotnej prevencii a zdravom životnom štýle. Statické informácie budú prehľadne organizované podľa typu a zdroja informácie. K hlavným informačným zdrojom budú patriť štátne inštitúcie. Informácie o službe

Prejsť na službu