Ústredný portál verejnej správy

Poskytnutie referenčných údajov podľa identifikátora adresy - výpis jednej adresy s adresným bodom z Registra adries

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba overuje údaje jednej adresy. Okrem podrobných údajov adresy poskytne aj adresný bod danej adresy v súradniciach x, y a jeho grafickú prezentáciu na mape. Informácie o službe

Prejsť na službu